Milan Brglez, slovenski politik, mednarodni politolog in pravnik, * 1. september 1967, Celje.

Dr. Milan Brglez bo ob prisotnosti gasilcev in gasilk ter drugih gostov slovesno prerezal trak novega gasilskega doma na Primskovem. V nadaljevanju pa nekaj biografskih podatkov o njem.

Po izobrazbi je diplomirani politolog – smer mednarodni odnosi (1992), magister pravnih znanosti (1996) in doktor znanosti s področja mednarodnih odnosov (2006). Zaposlen je (bil) kot visokošolski učitelj (docent) na Fakulteti za družbene vede, na Katedri za mednarodne odnose in bil tudi njen predstojnik (2006-14).

Večkrat je bil izvoljen za senatorja Senata Fakultete za družbene vede. Bil je predsednik Slovenskega politološkega društva (2006-08) ter član številnih komisij na fakulteti in Univerzi. Od leta 2011 do izvolitve na mesto predsednika Državnega zbora je bil podpredsednik Rdečega križa Slovenije.

Njegova področja preučevanja in raziskovanja pokrivajo predvsem vprašanja vezana na filozofijo družbenih ved ter dileme, ki obravnavajo mednarodne odnose znotraj sistem družbenih ved. V razumevanju znanosti o mednarodnih odnosih sledi smernicam, ki jih je na Slovenskem zastavil nestor preučevanja mednarodnih odnosov dr. Vladimir Benko.

 

Leta 2014 se je na povabilo Mira Cerarja vključil v Stranko Mira Cerarja in postal njen podpredsednik. 13. julija je bil na državnozborskih volitvah 2014 izvoljen kot poslanec v državni zbor.

Stranka Mira Cerarja ga je 1. avgusta 2014 predlagala za predsednika državnega zbora. Z veliko večino v državnem zboru je tako postal 13. predsednik državnega zbora Republike Slovenije.

By Gasilec