ZAKLJUČUJEMO GRADNJO GASILSKEGA DOMA

GASILCI SMO VEDNO PRIPRAVLJENI POMAGATI

Prostovoljstvo je pripravljenost – usposobljenost in želja posameznika, da pomaga posamezniku ali prispeva za dobrobit družbe. V gasilstvu govorimo o služenju, kar pomeni nesebično dajanje in pomoč, sprejemanje nalog in odgovornosti v organizaciji in izven nje, biti družbi na razpolago in imeti odgovoren odnos do drugih, ne da bi za to pričakovali nagrado. Prostovoljstvo je v PGD Primskovo in družbi vse bolj družbeno potrebno. Z odraščanjem postaja služenje vse pomembnejše in je za gasilca nepogrešljiv del programa, saj pomeni samouresničenje in prinaša notranje zadovoljstvo. Pričakujemo, da bo vsak gasilec sprejel to obvezo.

GRADNJA GASILSKEGA DOMA SE PRIBLIŽUJE ZAKLJUČKU

Gasilski dom stoji na čudoviti lokaciji na Primskovi gori v neposredni bližini osnovne šole. Poleg vseh potrebnih prostorov, ki jih zahtevajo predpisi za gasilske domove, je v njem tudi dvorana, ki jo bomo gasilci ponudili v uporabo tudi drugim organizacijam v kraju.

S samo gradnjo smo pričeli 22. marca 2014 z izkopom terena. Takoj smo nadaljevali z gradbenimi deli, pri čemer gre posebna zahvala članicam in članom PGD Primskovo, tako za pomoč pri delu kot pri drugih aktivnostih ob gradnji. Ne smemo pa pozabiti tudi tistih, ki niso člani društva, pa so pomagali z delom. In vseh donatorjev in sponzorjev na Primskovem in drugod po Sloveniji.

Naj ponovimo, da objekt po površini meri 10×13 metrov, da so spodnji prostori v celoti iz armiranega betona, v njih pa so kurilnica, garderoba za gasilsko opremo in tušema, stranišči in dve garaži za vozila. Gornji del gasilskega doma je pozidan z betonskimi bloki, v celoti pa je objekt tudi potresno varen. V zgornjih prostorih so pisarna, stranišči (eno je prilagojeno za invalide), kuhinja in velika dvorana za sestanke in srečanja, tudi prireditve.

Kot vsako leto, vas tudi letos podrobno seznanjamo, kaj vse nam je uspelo narediti v letu 2016:

– Izvedena so bila celotna elektroinštalacijska dela v zgornjem delu objekta ter tudi v okolici objekta (donatorsko).

– V gasilski dom je bila preseljena vsa gasilska oprema iz prostorov v osnovni šoli.

– Dokončali sta se kanalizacija in odvodnjavanje v okolici doma.

– Izdelan je bil oporni zid za dostop do zgornjih prostorov gasilskega doma, vgrajene vse inštalacije in odvodnjavanje. V oporni zid je vgrajena tudi pralnica z vsemi inštalacijami. Nasut je bil material tako, da je dostopnost do zgornjih prostorov po dovozni poti.

– Montažna garaža je postavljena na betonsko podlogo in opremljena z inštalacijami.

– Izvedene so bile vse inštalacije za ogrevanje, nabavljeni in montirani radiatorji v zgornjih prostorih.

– Izdelani so bili estrihi v zgornjih prostorih.

– Položene so bile vse keramične ploščice v ženskem in moškem stranišču, kuhinji, dvorani in poslovnih prostorih društva.

– Nabavljeno je bilo vse pohištvo za potrebe celotnega gasilskega doma.

– Izvedli smo zbiranje donatorskih sredstev med krajani in drugimi prebivalci ter v gospodarskih družbah.

– Izdelali smo prostor za cisterno za olje v kleti (cisterno smo dobili donatorsko), izdelali pregradno steno z vrati, tako da je ta del ločen od preostalega dela kleti. Vsa inštalacijska dela in priklop so bili izvedeni.

– Postavljeni so bili nosilci in pripeta zaščitna ograja iz smeri igrišča proti gasilskem domu.

– Ker so zdaj vsi elektro vodi na zemljišču PGD Primskovo v zemlji, smo lahko odstranili nadzemeljske električne vode.

– Izdelali so se stropi nad stranišči in kopalnico v spodnjih prostorih. Osnova je lesena konstrukcija, kjer je lahko tudi skladišče za določene namene, spodnji del stropov pa je iz knaufa.

– Izdelan je bil podest v kurilnici gasilskega doma tako, da je tam zdaj tudi možnost skladiščenja posameznega materiala ali opreme.

– Na ostrešje gasilskega doma smo postavili drog in iz šole preselili radijsko anteno. Izvedene so bile tudi vse inštalacije v zvezi s tem. Drog omogoča postavitev tudi sistema obveščanja s sireno, če bi se kdaj za to na višjih nivojih pokazala potreba.

– Izdelali smo celoten prezračevalni sistem v celotnem objektu.

– Izdelali smo strope v zgornjih prostorih gasilskega doma.

– Opremljanje prostorov z razsvetljavo v celotnem objektu, s poudarkom na zgornjih prostorih.

– Izdelava in dokončanje kleti v zemlji za gasilskim domom.

Naj poudarimo, da je bilo ogromno del, vključno z materiali, zagotovljeno s strani donatorjev, neprecenljivo pa je bilo tudi prostovoljno delo članov in članic.

Tudi letos se posebej zahvaljujemo vsem za delo in pomoč in poudarjamo, da tudi za leto 2016 nismo podeljevali nobenih priznanj in zahval. Končno in podrobno poročilo bo izdelano ob zaključku gradnje, takrat pa se bomo vsem še posebej zahvalili.

KAJ MORAMO ŠE POSTORITI?

Da bo gasilski dom dokončan, nas čaka še nekaj opravil, čeprav ne dvomimo, da nam zdaj na koncu ne bi uspelo.

– Nakup in montaža notranjih vrat v zgornjih prostorih gasilskega doma.

– Nakup in montaža sanitarne keramike.

– Izdelava fasade, s katero smo že začeli.

– Asfaltiranje okolice gasilskega doma in dovozne poti v zgornje prostore.

– Izdelava stopnic za gasilskim domom.

– Urejanje okolice.

13. AVGUSTA BO OTVORITEV NOVEGA GASILSKEGA DOMA

Primskovški gasilci se torej ne damo. Soglasno smo se odločili, da bo otvoritev gasilskega doma v nedeljo, 13. avgusta 2014, ko se bomo z gasilsko parado in odličnim programom za druženje zahvalili vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali, da je v treh letih na Primskovem zrasel objekt, ki nam je lahko vsem v ponos, ne samo gasilcem.

O DELU PRIMSKOVŠKIH GASILCEV V LETU 2016

Dovolite, da se skupaj spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali delovanje PGD Primskovo v letu 2016. Lahko rečem, da so bili naši cilji, ki smo si jih zadali na lanskoletnem občnem zboru, več kot preseženi. Dva presežka sta nam še posebej v ponos, prvi je dvorana, ki smo jo tako zelo čakali, drugi pa nakup rabljenega vozila GVM-1, ki nam bo služil za prevoz moštva.

Pa začnimo lepo po vrsti. V letu 2016 smo medse sprejeli 5 novih članic in članov. Tako nas je bilo ob koncu leta 99 članov. Upravni odbor se je sestal na 8. rednih sejah. Poleg upravnega odbora v društvu deluje kar nekaj  odborov, ki uspešno zastopajo vsak svoje področje. Društvo je imelo štiri društvene in eno meddruštveno vajo in pa eno intervencijo.

Prva dva meseca smo se udeležili vseh občnih zborov, kamor smo bili povabljeni. V aprilu smo ustanovili odbor za kulturo in šport. Od takrat dalje nam odbor pomaga pri vseh prireditvah in drugih aktivnostih. Nekaj članov se je udeležilo streljanja z vojaško puško v organizaciji Slovenske vojske. Prvega maja smo izvedli že tradicionalno kresovanje, ki je bilo pri gasilskem domu. Tudi tokrat nismo pozabili na našo mladino, ki je imela svoj ogenj in svoje popečene dobrote. V maju je bilo na Primskovem tudi srečanje gasilcev v počastitev svetega Florjana. Prav tako smo se udeležili tudi svete maše v GZ Šmartno, udeležili pa smo se tudi drugih slovesnosti, tako v naši zvezi kot tudi drugod.

Izvedena je bila tudi primopredaja premoženja KŠD Prinskau gasilskemu društvu. V juniju se je pet mladih članov udeležilo tabora v GZ Šmartno pri Litiji. Julija je bil izveden enodnevni tabor na Lazah, ki so ga pripravili mentorji mladine. V času počitnic smo izpeljali tudi tridnevni popoldanski ŽIV- ŽAV za naše najmlajše. Avgusta smo pripravili tradicionalno veselico. V začetku septembra sta na skupno pot stopila dva člana, gasilci pa smo za ta veseli dogodek postavili mlaj in na Kopačiji pripravili špalir. Ob začetku šolskega leta smo na avtobusni postaji in pred šolo na Primskovem opozarjali voznike, da se otroci ponovno vračajo v šolske klopi.

Članom A, ki so sedaj že uigrana druščina in se redno udeležujejo tekmovanj, so se pridružile tudi članice, ki so se udeležile občinskega tekmovanja v Veliki Štangi in osvojile tretje mesto. Od takrat je motivacija zelo velika, zato so članice stopile skupaj in začele vaditi vajo SSV in tako v oktobru skupaj s člani udeležile tekmovanja v Šmartnem in osvojile odlično peto mesto.

Meseca oktobra, ko je mesec požarne varnosti, smo pripravili dan odprtih vrat, na katerem smo krajanom ponudili pregled gasilnih aparatov, g. Janko Zaman pa je prikazal, kaj narediti, da ne pride do maščobne eksplozije. Otrokom podružnične šole Primskovo in vrtca Sovice smo pozkazali našo opremo in otrokom dovolili, da nekatere naprave preizkusijo, kar je bilo nepozabno.

Novembra smo sodelovali na Levstikovem pohodu. 18. november je bil za društvo poseben dan, saj smo pripeljali kombi GVM-1, ki nam bo služil za prevoz moštva. Že v slabem mesecu se nam je izkazalo, kako nam pride prav, ko smo imeli intervencijo v Preski. Zadnji mesec leta pa nas je, kot vsako leto, čakal obisk s koledarji pri naših sovaščanih, ki nas vsako leto lepo sprejmejo in nam s svojo pomočjo vedno znova dajejo nov zagon in potrditev, da smo v teh krajih potrebni in da delamo dobro. Sredi decembra je v gasilskem domu mladino obiskal tudi dedek Mraz.

Zadnji dan v letu smo imeli družabno srečanje tako z mladino kot z ostalimi člani. Skozi celo leto smo imeli zadnje nedelje v mesecu kratke mesečne sestanke z vsemi člani društva. Za mladino se je doma izdelalo nekaj orodij, nekaj opreme pa se je tudi kupilo. Zahvala gre mladini in mentorjem, ker skozi vse leto pridno vadijo in se udeležujejo tekmovanj, njihovi rezultati so nam v velik ponos. Zato le pridno vadite še naprej in tudi rezultati ne bodo izostali.

Želim si, da gasilstvo na Primskovem še naprej tako živi in skupaj z vsemi vami ostane to, kar je. Verjamem v to, saj zagnanost, tako naših najmlajših kot najstarejših, pripomore k uresničevanju naših ciljev. Hvala vsem in vsakemu posebej za pomoč, prosti čas in znanje, ki ga prenašate drug na drugega, predvsem pa za to, da se bomo v prihodnje pogosto srečevali polni energije, idej in pripravljenosti. S pomočjo tudi krajanov bodo ti uspehi vsekakor podvojeni.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Damjan Smrekar, predsednik PGD Primskovo

NEVERJETNO ZANIMANJE MLADIH ZA GASILSTVO NA PRIMSKOVEM

V PGD Primskovo se zavedamo odgovornosti, ki ga zahteva delo z mladimi. A verjemite, da mlade v našem društvu ne učimo le teh vrlin in gasilskih spretnosti. Posebno pozornost posvečamo druženju.

V PGD Primskovo se na vseh tekmovanjih v okviru GZ Šmartno pri Litiji ravnamo po de Coubertinovem načelu: »Važno je sodelovati, ne zmagati.«. Zato se vseh občinskih tekmovanj udeležujemo z vsemi možnimi močmi in ekipami. Lani smo kar na dve tekmovanji odšli v skoraj popolni postavi 33 mladih članov in članic. Tako tudi rezultati ne izostanejo, včasih boljši, drugič malo slabši. Močno pa si želimo, da bi katera od naših ekip dosegla raven državnega prvenstva. Do sedaj sta nas od tega uspeha ločila le drobna napaka in kanček tekmovalne sreče. A obupali nismo.

Posebno noto v našem društvu, še posebej pri delu z mladimi, posvečamo druženju. Ne samo druženje na vajah, tekmovanjih, delu v društvu, temveč tudi izven teh obveznosti. Tako vsako leto prirejamo svoj gasilski Tabor Laze, kjer se ob dobri hrani, pijači in veselih melodijah harmonike igramo različne igre. Družimo se cel dan in ušpičimo kakšno »lumparijo«. Tako vsako leto veselo namočimo vse mentorje, lovimo ribe, tekmujemo v vleki cevi, drzno

drsimo po toboganu, s starši, ki se nam pridružijo v popoldanskih urah, pa igramo odbojko, prenašamo vodo z gobami in še bi lahko naštevali.

Kmalu za tem pa se vsaj pet naših mladih članov odpravi na celotedenski tabor, ki ga organizira GZ Šmartno pri Litiji. Tam smo vedno doživeli in preživeli nekaj najlepših trenutkov v letu. Tako spoznavamo in se družimo tudi z vsemi mladimi iz naše občine, ki jih združuje gasilstvo.

Da smo dobri člani, čeprav smo mladi, se v našem društvu vsako leto izkažemo tudi z delom na veselici. Kaj, a mislite, da smo premladi za veselico? Nasprotno! Naše drobne roke pridno pomagajo pri prodaji srečk za srečelov. In še bi lahko naštevali tista mala opravila, ki jih z veseljem opravljamo, pa čeprav so včasih očem skrite.

Ob koncu leta se vedno veselimo gasilskega silvestrovanja, ki ga pripravimo zase, samo za mlade. Poleg vesele družbe, glasbe, iger in druženja, naše nekoliko starejše članice poskrbijo, da domov ne odidemo praznih žel
odčkov. In ob polnoči (ob 12. uri) nazdravimo s šampanjcem. Otroškim seveda.

Moramo povedati, da imamo resnično vzorne mentorje in mentorice. Z nami imajo ogromno dela in močne živce, saj jim v naši mladostni razigranosti včasih kar malo ponagajamo. Najbolj priljubljen stavek na začetku vaj pa je: »Meni se pa danes nič ne ljubi.« Tako poskrbimo za enotne frizure mentorjev, ko jim vsi lasje stojijo pokonci. A naših mentorjev in mentoric ne damo. So čist fajn…

Če pa nam ne verjamete, vas vabimo, da se nam enkrat pridružite, mogoče na vaji ali pa na našem taboru Laze, tam nekje proti koncu meseca junija. Dobrodošli pri mladih PGD Primskovo.

GASILSKI DOM, ZGODBA O USPEHU NA PRIMSKOVEM

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, spoštovali ostali donatorji!

Primskovški gasilci podiramo meje v gasilstvu in delujemo ne samo v nesrečah, temveč skrbimo za pestro dogajanje v kraju skozi vse leto. Nov gasilski dom pa nam daje zagona in moči za nove in nove dejavnosti. Tako se naši člani in članice po novem intenzivno ukvarjajo z vajami in tekmovanji po celi Sloveniji. Dosegajo pa tudi zavidljive rezultate. Ne smemo pozabiti na naše najmlajše, ki se prav tako pridno udeležujejo vseh organiziranih vaj in tekmovanj. In kljub temu da je njihov glavni cilj druženje in zabava, dosegajo zelo lepe rezultate na tekmovanjih.

Vsem članom, starejšim in mlajšim, pa je skupno to, da so ponosni na naš novi gasilski dom in se v njem radi zadržujejo. Nadejamo si, da bo nov gasilski dom v letošnjem letu dobil končno podobo, nikakor pa si ne bomo dovolili, da bi naš novi ponos sameval.

Zato vabimo tudi vse vas, da se nam pridružite in pomagate soustvarjati zgodbo o uspehu. V novem domu je možnosti in prostora za raznovrstne aktivnosti in dejavnosti na Primskovem, dovolj za vse vas in nas.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Jernej Selan, gasilski častnik I. stopnje, poveljnik PGD Primskovo

 

GASILCI VAS ZA GRADNJO ŠE ZADNJIČ PROSIMO ZA POMOČ

Res da se gradnja približuje h koncu, vendar še vedno potrebujemo vašo pripravljenost, da nam pomagate pri zaključku. Še zadnjič za gradnjo gasilskega doma vas bomo obiskali in poprosili, če nam še zadnje leto pomagate pri dokončanju gradnje in opremljanju. V imenu vseh gasilk in gasilcev vas osebno prosim, da nam pomagate. Samo še letos, potem pa bomo skupaj z vami uživali v novem gasilskem domu.

Osebni obisk gasilcev

Na terenu vas bomo obiskali članice in člani PGD Primskovo. Lahko boste prispevali denar v okviru lastnih možnosti. Letos smo se dogovorili, da ne bomo hodili po terenu skozi vse leto, zato vas obveščamo, da se bomo pri vas oglasili ob vnaprej pripravljenih datumih. Pričakujete nas lahko v

– soboto, 4. marca 2017,

– nedeljo, 5. marca 2017,

– soboto, 18. marca 2017 in

– nedeljo, 19. marca 2017.

Nakazilo

Denar lahko tudi nakažete na bančni račun PGD Primskovo, številka SI56 6000 0000 0504 568, sklic: 00 500, namen: donacija za gasilski dom. Po prejemu denarja boste prejeli pisno potrdilo.

Telefonski klic

Če ste pripravljeni donirati denarna sredstva, nas lahko tudi pokličete na številko 041 649-351 in se bomo dogovorili za osebni obisk pri vas ali vam dali dodatne informacije in pojasnila.

Rudi Bregar, predsednik gradbenega odbora

Informacije v formatu pdf…