Zaključna dela v dvorani v gasilskem domu

Verjetno ste vsi spremljali potek gradnje v letu 2016. Včasih se v okolici ni videlo prav dosti, vendar je bila glavnina del in investiranja v letu 2016 usmerjenih v notranja gradbena dela in nakup ter montažo opreme.

Tako smo v letu 2016 med drugim naredili naslednje:
– Izvedena so bila celotna elektroinštalacijska dela v zgornjem delu objekta ter tudi v zunanjosti (donatorsko).
– Preseljena je bila vsa oprema iz prostorov v osnovni šoli tako, da smo vse preselili v gasilski dom.
– Dokončala se je kanalizacija in odvodnjavanje v okolici doma.
– Izdelan je bil oporni zid za dostop do zgornjih prostorov gasilskega doma, vgrajene vse inštalacije in odvodnjavanje. V oporni zid je vgrajena tudi pralnica z vsemi inštalacijami. Nasut je bil material tako, da je dostopnost do zgornjih prostorov po dovozni poti.
– Montažna garaža je postavljena na betonsko podlogo in opremljena z inštalacijami.
– Izvedene so bile vse inštalacije za ogrevanje v zgornjih prostorih, nabavljeni in montirani radiatorji v zgornjih prostorih.
– Izdelani so bili estrihi v zgornjih prostorih.
– Položene so bile vse keramične ploščice v ženskem in moškem stranišču, kuhinji, dvoani in poslovnih prostorih društva (to sicer že januarja 2017).
– Nabavljeno je bilo vse pohištvo za potrebe celotnega gasilskega doma, tudi za zgornje prostore.
– Izvedli smo zbiranje donatorskih sredstev med krajani in drugimi prebivalci ter v gospodarskih družbah. Večinoma ugotavljamo, da vsi zelo cenijo naše delo in da nam z veseljem prispevajo denarna sredstva za objekt, ki po dokončanju ne bo namenjen samo operativni dejavnosti gasilcev, temveč tudi mnogih drugim dejavnostim v kraju.
– Izdelali smo prostor za cisterno za olje v kleti (cisterno smo dobili donatorsko), izdelali pregradno steno z vrati tako, da je ta del ločen od preostalega dela kleti. Vsa inštalacijska dela in priklop so bili izvedeni.
– Postavljeni so bili nosilci in pripeta zaščitna ograja iz smeri igrišča proti gasilskem domu.
– Ker so zdaj vsi elektro vodi na zemljišču PGD Primskovo v zemlji, smo lahko odstranili nadzemeljske električne vode. Ostaja nam še telekomunikacijsko omrežje.
– Izdelali so se stropi nad stranišči in kopalnico v spodnjih prostorih. Osnova je lesena konstrukcija, kjer je lahko tudi skladišče za določene namene, spodnji del stropov pa so iz knaufa.
– Izdelan je bil podest v kurilnici gasilskega doma tako, da je tam zdaj tudi možnost skladiščenja posameznega materiala ali opreme.
– Na ostrešje gasilskega doma smo postavili drog in iz šole preselili radijsko anteno. Izvedene so bile tudi vse inštalacije v zvezi s tem. Drog omogoča postavitev tudi sistema obveščanja s sireno, če bi se kdaj za to na višjih nivojih pokazala možnost.
– Izdelava prezračevalnega sistema v celotnem objektu v skladu s projektom.
– Izdelava stropov v zgornjih prostorih gasilskega doma.
– Opremljanje prostorov z razsvetljavo v celotnem objektu, s poudarkom na zgornjih prostorih.
– Izdelava in dokončanje kleti v zemlji za gasilskim domom.

Poleg tega je bilo opravljeno tudi več drugih manjših del, ki morda niso zajeta v poročilo. Poudarjajo, da je bilo ogromno del, vključno z materiali, zagotovljeno s strani donatorjev, neprecenljivo pa je bilo tudi prostovoljno delo članov in članic ter krajanov.

Podrobno finančno poročilo bo s strani gradbenega odbora pripravljeno po zaključku gradnje, vse o finančnem poslovanju pri gradnji gasilskega doma pa je razvidno iz poročila o finančnem poslovanju društva, ki so vsakemu članici ali članu na voljo v društvu.

Tudi letos se posebej zahvaljujejo vsem za delo in pomoč in poudarjajo, da tudi za leto 2016 ne bodo podeljevali nobenih priznanj in zahval, zato v poročilu poimensko ne omenjajo nikogar, da ne bi komu naredili krivice. Končno in podrobno poročilo bo izdelano ob zaključku gradnje. Ta pa bo, ko bo objekt v celoti dokončan in predan namenu.