Meddruštvena vaja sredi oktobra 2016 v sodelovanju z PGD Veliki Gaber in PGD Temenica je bila organizirana na meji treh občin, tako da je bila to priložnost za preizkus radijskih zvez in za vajo gašenja požara v gospodarskem objektu z dvema ponesrečencema.

Še enkrat pohvala domačim operativcem za udeležbo in dobro opravljeno vajo. Hvala pa tudi PGD Veliki Gaber in PGD Temenica za skupno sodelovanje. Naj vedno ostane tako, da prijateljstvo in gasilstvo ne poznata meja. (DS)