Člani poveljstva PGD Primskovo

Poveljnik: Jernej Selan, e-naslov: jernej.selan@pgd-primskovo.si

Namestnik poveljnika: Alojzij Smrekar, alojzij.smrekar@pgd-primskovo.si

Vodje oddelka:
– Franc Bregar, e-naslov: franc.bregar@pgd-primskovo.si
– Janko Vidgaj, e-naslov janko.vidgaj@pgd-primskovo.si

Vodja skupine:
– Zdravko Železnik,
– Petra Kovačič Pancar

Orodjar: Franc Bregar, e-naslov: franc.bregar@pgd-primskovo.si

Voznik: Mirko Janežič