Spoštovani članice in člani PGD Primskovo!

Vabim vas na usposabljanje o uporabi radijskih komunikacij v gasilstvu, ki bo v

četrtek, 22. septembra 2016, s pričetkom ob 19. uri
v prostorih PGD Primskovo.

Program usposabljanja:

  1. Zgodovina, razvoj in pomen radijskih komunikacij
  2. Osnove radiotehnike (radijski valovi, oddajniki, sprejemniki, repetitorji, antene…)
  3. Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja v Republiki Sloveniji
  4. Uporaba radijskih komunikacij (vzpostavljanje zvez, klicanje, pogovor….)
  5. Praktična uporaba radijske postaje (direktna zveza, repetitor…)

Usposabljanje je namenjeno vsem članicam in članom PGD Primskovo, tudi mladim nad 6 let starosti, ne glede na to ali imate čin gasilca ali ne. Podroben program usposabljanja je objavljen na www.pgd-primskovo.si

Prosim vas za udeležbo na usposabljanju, ki bo trajalo tri šolske ure, predvidoma do 21:30. ure.

Na pomoč!

Jernej Selan,
Poveljnik PGD Primskovo

**************************************************

Program usposabljanja za uporabo radijskih komunikacij v gasilstvu

Predstavitev

radijske-postajeMnogi gasilci ne znajo ali pa slabo uporabljajo radijske postaje. Niso sami krivi. Tečaji so redki, mnogi so jih opravili že pred leti, zato so potrebne obnovitve znanja. Mnogi pa so na novo postali gasilci in še niso imeli opravka z radijskimi postajami. Namen programa usposabljanja v PGD Primskovo je članom predstaviti osnove radijskih komunikacij in radijskih tehnologij, slovenske predpise na tem področju in sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja v Republiki Sloveniji, kamor smo v okviru URSZR vključeni tudi gasilci. Poudarek bo predvsem na telekomunikacijskem sistemu ZARE in ZARE+. Po teoretičnem delu bo tudi praktično delo z radijskimi postajami, če bo čas, pa bomo pokazali še druge oblike uporabe komunikacij pri gasilcih (ali pa jih vsaj našteli).

Komu je namenjen

Namenjen je vsem članicam in članom PGD Primskovo, tudi mladim, ne glede na to ali imajo čin gasilca ali ne. Starost udeleženca je nad 6 let. Način vabljenja po predhodnem dogovoru s poveljnikom: prek SMS ali e-pošte in spletnih strani.

Program

Programa predstavitve delovanja in uporabe radijske postaje, ki ga bomo izvedli v PGD Primskovo:

  1. Zgodovina, razvoj in pomen radijskih komunikacij
  2. Osnove radiotehnike (radijski valovi, oddajniki, sprejemniki, repetitorji, antene…)
  3. Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja v Republiki Sloveniji
  4. Uporaba radijskih komunikacij (vzpostavljanje zvez, klicanje, pogovor….)
  5. Praktična uporaba radijske postaje (direktna zveza, repetitor…)

Prve tri točke bodo izvedene kot teoretično predavanje, tudi v obliki pogovora s slušatelji. V okviru 4. in 5. točke pa bomo praktično preizkusili delovanje in uporabo radijskih postaj v gasilstvu. Izvedba bo s pravimi postajami na realnih frekvencah v obliki vaje, zato bo poveljnik za ta termin v dogovoru z ReCO Ljubljana zagotovil dovoljenje za uporabo frekvenc (kanalov).

Program traja predvidoma tri šolske ure: 1 ura teorije in 2 uri praktičnega dela. Izveden bo v soboto, 28. maja 2016, ob 18. uri v prostorih in okolici gasilskega doma PGD Primskovo.

Cilj

S tem usposabljanjem bomo članice in člane seznanili s sistemom opazovanja, obveščanja in alarmiranja v RS in obnovili znanje o uporabi radijskih komunikacij za potrebe gasilcev. Za tiste, ki pa se s postajami doslej še niso seznanili, pa se bodo usposobili za osnovno pravilno uporabo radijske postaje v gasilski organizaciji.

Lep pozdrav.

Izvajalec:                                                         Odobril:
Rudi Bregar,                                                   Jernej Selan,
član UO PGD Primskovo                             poveljnik PGD Primskovo