Zgodovina gasilstva na teritoriju Primskovo

Prvo gasilsko delovanje o kateremu danes ne vemo veliko, je bilo v vasi Ježce na domačiji Ambržek. Takratni gospodar Auguštin Adamlje je hranil in skrbel za delovanje gasilske opreme. Operativno so po pričevanju bili kar uspešni, vendar niso imeli primernih prostorov za razvoj gasilstva. Znano je, da so na tej kmetiji že naredili betonske bloke za izgradnjo gasilskega doma, vendar so zaradi nesoglasij med gasilci te betonske bloke prodali. Prišlo je do nezaupanja v društvu. Tako je razpadajoče društvo predalo še uporabno opremo društvu Sobrače (Vir 1, stran 13).

Leta 1979 je v takratni krajevni skupnosti Primskovo nastalo Gasilsko društvo Sobrače. Glavni iniciatorji so bili:
Jože Adamlje,
Alojz Adamlje st.
Alojz Končar st.

Tako so 15. aprila leta 1979 imeli ustanovitveni občni zbor. Občinska gasilska zveza Litija in krajani so to delovanje pozitivno sprejele. Zemljo za gradnjo doma sta podarila zakonca Končar. Leta 1981 so v Sobračah pokrili nov gasilski dom (Vir 1, stran 27). Prvi gasilski avtomobil IMV so kupili leta 1983 in leta 1984 so gasilskemu domu priklopili elektriko. Veliko napora so vložili, da je gasilski dom dobil svojo pravo podobo in da so nabavili potrebna vozila in orodja. Zato so prirejali tudi dvakrat letno gasilsko veselico. Nekaj je bilo tudi prispevkov okoliških prebivalcev. Tako so zagotavljali požarno varnost vsa leta na celotnem območju takratne krajevne skupnosti Primskovo. Zaradi novoustanovljenih občin leta 1994 je K.S. Sobrače prešla iz občine Litija v občino Ivančna gorica. S tem so morali zamenjati tudi občinsko gasilsko zvezo (Vir 1, stran 35).

Gasilska zveza Šmartno pri Litiji je določila najbolj usposobljeno in najbližje PGD Kostrevnica, da je zagotavljalo javno gasilsko službo na Primskovem. Takratni poveljnik PGD Kostrevnica gasilski častnik Janko Zaman se je zavedal, da gre za veliko in težko dostopno območje. Tako je večkrat prišel na Primskovo spodbujati krajane, da bi se učlanili v gasilstvo in s tem pomagali zagotavljati javno gasilsko službo. V društvo PGD Kostrevnica so se začeli učlanjevati krajani iz Primskovega.

15. februarja leta 2003 je nastala na Primskovem desetina Primskovo, katero je sestavljalo 17 članov. Prvo vodstvo desetine (Vir 3):
koordinator s PGD Kostrevnica: Boštjan Markovič
administrator: Matjaž Vidgaj
blagajnik: Stane Golob

Istega leta v mesecu novembru je koordinatorstvo prevzel Janko Vidgaj.

V PGD Kostrenica se je začelo izobraževanje. Branko Zadražnik je bil takrat že izprašan gasilec. Vsi ostali pa smo se udeležili gasilskih izobraževanj.Uredili smo si orodjarno v prostorih K.S. Primskovo. V nekaj mesecih smo dobili spodbude in pohvale od sosednjih gasilskoh društev. Od osrednjega društva PGD Šmartno smo 20.3.2003 kupili za 300.000,00 SIT motorno črpalko Rosenbauer 8/8. K.S. Primskovo je zagotovila 180.000,00 SIT ostalo je desetina prispevala sama. PGD Sobrače nam je kmalu zatem podarilo povelniško vozilo Lada Niva 1600. Tako je napredovanje v operativnem smislu pripeljalo, da smo intervenirali za manjše primere sami iz desetine Primskovo. Člani desetine Primskovo so se množili in strokovno izobražeali.

27. januarja leta 2008 smo se preimenovali v enoto Primskovo. Tega dne je bil sestanek, na katerem je bilo ustanovljeno vodstvo v sestavi (Vir 3):
koordinator: Janko Vidgaj
desetar: Alojz Smrekar
upravni odbor v sestav: Janko Vidgaj, Alojz Smrekar, Petra Kovačič, Jernej Selan, Janez Vidgaj, Božo Zupančič.

8. februar leta 2009, so se na Primskovem sestali Janko Vidgaj, Slavko Smrekar, Petra Kovačič in Rudi Bregar ter imenovali iniciativni odbor za ustanovitev PGD Primskovo (Vir 2, Stran 3). 15. februarja 2009 smo imeli na Primskovem v osnovni šoli ustanovitveni občni zbor. Udeležilo se ga je 28 članov. Vodenje ustanovitvenega občnega zbora, registracijo in kasneje dogovor krajevne pristojnosti društva s PGD Kostrevnico je bilo zaupano Rudiju Bregarju. Na ustanovnem občnem zboru smo soglasno izvolili vodstvo v sestavi (Vir 3):

Predsednik: Janko Vidgaj
Poveljnik: Alojz Smrekar
Upravni odbor: Janko Vidgaj, Alojz Smrekar, Petra Kovačič, Marta Kovačič, Jernej Selan, Slavko Golob (Doljni vrh) , Sonja Smrekar.
Nadzorni odbor: Ciril Golob, Slavko Golob (Primskovo), Metod Zupančič
Disciplinska komisija: Franc Bregar, Meta Bregar, Marko Berdajs, Zdravko Železnik, Janez Kuhel.
Upravna enota Litija je 10. marca leta 2009 upisala PGD Primskovo v register društev.

S poveljniškim vozilom in prikolico z motorno črpalko je bilo težko zagotavljati javno gasilsko službo na območju Primskovega. Zato smo se gasilci na Primskovem odločili za nakup gasilskega vozila z vodo (GVV-1). Na Primskovo je bilo vozilo znamke VW pripeljano 21. februarja leta 2010 iz PGD Nova Štifta Cena vozila je bila 13.000 €, katero je v celoti plačalo PGD Primskovo.

Vsako društvo mora imeti prapor, ki ga izbrani pripadniki društva nosijo ob izjemnih dogodkih. Tako smo se v društvu odločili, da predstavimo krajanom željeno pridobitev. Krajani so nas podprli in prispevali sredstva za srebrne in zlate lističe na praporju. Za boterstvo praporja se je odločil Kepa Matija – Peskokop Kepa. Tako smo imeli 08. avgusta leta 2010 prevzem praporja. Na isti dan smo se pobratilii s PGD Nova Štifta. To je vzorno, ambiciozno gasilsko društvo, s katerim se vsako leto srečamo ob različnih dogodkih in si izmenjamo svoje nove izkušnje ter si v spodbudo zaželimo čas brez intervencij.

Danes je v društvu PGD Primskovo vpisanih 65 članov, ki se prostovoljno na različnih področjih po svojih zmožnostih, žrtvujejo za izboljšanje izvajanja javne gasilske službe. Vsem članom se kot povelnik PGD Primskovo zahvaljujem za to nesebično pomoč in si želim, da bi sodelovali še mnogo let.

Z gasilskim pozdravom,

NA POMOČ!

Janez Vidgaj

Literatura:
Vir 1: – 30 let prostovoljnega gasilskega društva Sobrače 1997 – 2009
Vir 2 – kolofon; Izdalo prostovoljno gasilsko društvo Primskovo. Primskovo, december, 2009
Vir 3 – Zapisniki sej – arhiv