3. seja upravnega odbora PD Primskovo bo v ponedeljek, 6. aprila 2015, ob 20. uri v prostorih PGD Primskovo v šoli. Vabljeni so vsi člani upravnega odbora. Besedilo vabila….