Ljubljana IIISmo prostovoljno gasilsko društvo (PGD) I. kategorije. Orodjarno in garažo imamo na Gradišču 28. PGD Primskovo zagotavlja javno gasilsko službo v občini Šmartno pri Litiji oz. delujemo v okviru Gasilske zveze Šmartno pri Litiji. V organizaciji Gasilske zveze Slovenije spadamo v regijo Ljubljana III.

Javno gasilsko službo prednostno izvajamo na teritoriju dela bivše Krajevne skupnosti Primskovo v skupni kvadraturi 10,79 km2 in pokrivamo naslednje vasi:

Obla Gorica,
Vinji Vrh,
Mišji Dol,
Mihelca,
Primskovo,
Stara Gora pri Velikem Gabru,
Gradišče nad Primskovem,
Poljane,
Sevno,
Doljni Vrh,
Gornji Vrh,
Zagrič,
Kamni Vrh pri Primskovem.

AvtoRazpolagamo z gasilskim vozilom VW z vodo (GVV-1). Vozilo ima 400 l vode, ima visokotlačni navijak kapacitivnosti 110 l/min. Sprejme posadko 5 gasilcev. Vozila tega tipa so se dobro izkazala pri gašenju začetnih požarov v stavbah in pri gašenju manjših požarov v naravi.

Društvo razpolaga z motorno brizgalno (MB) Rosenbauer 8/8, katera je namenjena za gašenje zunanjih požarov na objektih. . Omogoča zajem vode iz vodohramov in pretok vode do 800 l/min pri nadtlaku 5 Bar.Orodjarna

Skrbimo za uporabnost dveh izoliranih dihalnih aparatov (IDA) znamke Dräger, katerega si gasilci obvezno nadenemo pri reševanju oseb, živali in premoženja v zadimljenih prostorih. Izolirni dihalni aparat je namenjen idacelovitem varovanju človeških dihalnih organov. Poleg osnovne funkcije varovanja dihalnih organov ščiti tudi oči in ostali del obraza. Uspešno nas varuje pred strupenimi snovmi, vročim zrakom, dimom oz. pomanjkanju kisika v zraku.

Imamo razširjen set prve pomoči, v katerem so poleg obvez, trikotnih rut in sterilnih gaz tudi balon za umetno dihanje in jeklenka s čistim kisikom.

Na 17 kanalu komuniciramo z regijskem centrom Ljubljana. V ta namen uporabljamo radijske postaje znamke Motorola, s katerimi redno mesečno izvajamo preverjanje zvez. radijske postaje

V društvu je 82 članov, od tega je 24 operativcev, ki so sposobni posredovati v primeru intervencije.