Na 10. jubilejnem občnem zboru smo se srečali članice in člani PGD Primskovo. Pregledali smo poročila o delu v letu 2018 in sprejeli programe dela za leto 2019. Od večjih pridobitev omenimo nakup novega vozila GVM1 ter sklep, da gre društvo v nakup vozila GVV1. Zbora so se udeležili tudi Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji, gasilci iz pobratenega društva PGD Nova Štifta in gasilci iz sosednjih gasilskih društev. Desetletnice ustanovitve društva nismo posebej proslavljali, smo se pa zadržali v pogovoru pozno v noč.

By Gasilec