* 2003 ustanovitev gasilske desetine na Primskovem.
* 28. maj 2013 nakup motorne brizgalne Rosenbauer s pripadajočo opremo: prikolica, 4
sesalne cevi, sesalni koš. Kupili smo jo v PGD Šmartno pri Litiji.
* junij – julij 2003 ureditev orodjarne v prostori šole na Primskovem.
* julij 2003 nakup prve osnovne gasilske opreme – tlačne cevi, ročnik, razdelilec B/B2C…
* 11. marec 2005 nakup dveh zaščitnih oblek.
* 21. september 2005 PGD Sobrače nam je podarilo gasilsko vozilo Lada Niva, letnik 1984.
* 4. november 2005 nakup novega para gasilskih zaščitnih oblek.
* 15. december 2005 nakup prvih deset svečanih gasilskih oblek.
* maj 2006 Tone Grilc nam je izdelal »jurčka«, ki še vedno dobro služi svojemu namenu.
* 15. februar 2009 občni zbor, ustanovitev samostojnega gasilskega društva PGD Primskovo.
* 2009 pogovori s PGD Velika Kostrevnica o delitveni bilanci in določitvi gasilskega
okoliša, ki naj bi ga pokrivalo PGD Primskovo.
* 2009 mladi Primskovški gasilci, tedaj še v okviru PGD Velika Kostrevnica, se prek
občinskega uvrstijo na regijsko tekmovanje.
* 5. december 2009 v PGD Nova Štifta nakažemo predujem za gasilsko vozilo GVV1 z vodo, VW
transporter, letnik 1997.
* 19. februar 2010 dokončno poplačilo stroška nakupa gasilskega vozila.
* 21. februar 2010 gasilsko vozilo pripeljano na Primskovo.
* 27. marec 2010 PGD Primskovo je sprejeto v Občinsko gasilsko zvezo Šmartno pri Litiji.
* 15. maj 2010 PGD Primskovo je kot najmlajše slovensko gasilsko društvo sprejeto v Gasilsko
zvezo Slovenije in s tem postalo enakopravni člen v sistemu zaščite in
reševanja.
* 8. avgust 2010 svečana parada z razvitjem novega prapora in slovesno podelitvijo pooblastila
za opravljanje javne gasilske službe s podpisom listine o sodelovanju med PGD
Primskovo in PGD Nova Štifta.
* maj 2011 občinsko tekmovanje v orientaciji za mlade gasilce, izvedba na Primskovem.
* 8. junij 2011 PGD Primskovo z lastnimi sredstvi kupi zemljišče za gradnjo gasilskega doma
na Primskovem.
* september 2011 priprava terena za postavitev montažne garaže za gasilsko vozilo GVV1.
* 13. september 2011 prva večja intervencija PGD Primskovo po sprejemu v gasilsko zvezo ob
požaru v Sevnem.
* oktober 2011 postavitev montažne garaže za gasilsko vozilo GVV1.
* januarja 2012 od gasilske zveze smo dobili torbo prve pomoči za prve posredovalce v
intervencijah.
* 19. 5. 2012 regijsko tekmovanje v orientaciji, organizator gasilska zveza, soorganizator
tudi PGD Primskovo.
* julij 2012 dokončni dogovor za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo gasilskega
doma.
* december 2012 s strani gasilske zveze smo dobili 5 kW električni agregat.
* september 2013 nakup prikolice za prevoz gasilske opreme.
* december 2013 vložili smo dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja za gasilski dom.

Ob tem pa ne pozabimo na mnoge gasilske vaje, sodelovanja pri drugih
aktivnostih v kraju in občini, delo z mladimi, ki še vedno dosegajo lepe
rezultate na gasilskih tekmovanjih…