Na podlagi 20. in 21. člena Statuta PGD Primskovo in sklepa 5. redne seje upravnega odbora, z dne 19. januarja 2019, vas vabimo, da se udeležite 10. rednega letnega občnega zbora društva, ki bo v

soboto, 2. februarja 2019, ob 17.45. uri,
v dvorani gasilskega doma PGD Primskovo.

Za občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih delovnih organov
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila o delovanju društva v letu 2018 in sprejem poročil
a) Poročilo predsednika
b) Poročilo poveljnika
c) Poročilo mladinske komisije
d) Poročilo komisije za delo s starejšimi člani in članicami
e) Poročilo odbora za kulturo in šport
f) Poročilo blagajnika
g) Poročilo disciplinske komisije
h) Poročilo nadzornega odbora
5. Sprejem letnega poročila društva za leto 2018
6. Program dela in finančni načrt PGD za leto 2019 ter potrditev
7. Odločanje o nakupu novega gasilskega vozila GVV1
8. Izvolitev delegata PGD za občni zbor GZ Šmartno
9. Pozdravne besede gostov
10. Razno

Članarina za leto 2019 znaša 12 €, invalidi, mladi do 18. leta in študentje so članarine oproščeni. Članarino poravnate pri blagajniku društva ali na TRR PGD Primskovo najkasneje do konca marca 2019.

Prosimo za zanesljivo in točno udeležbo vseh članov. Gasilci pridite v svečani uniformi, kdor je nima, pa v delovni obleki.

Z gasilskim pozdravom                              Upravni odbor PGD Primskovo
NA POMOČ!                                                   Damjan Smrekar, predsednik, l.r.

By Gasilec