Na podlagi 20. in 21. člena Statuta PGD Primskovo in sklepa 5. redne seje upravnega odbora, z dne 19. januarja 2019, vas vabimo, da se udeležite zbora mladih članov društva, ki bo v

soboto, 2. februarja 2019, ob 15. uri,
v dvorani gasilskega doma PGD Primskovo.

Za občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav občnega zbora mladih članov
  2. Izvolitev delovnega predsedstva mladih članov
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročila članov o delovanju mladinske komisije za leto 2018
  5. Sprejem letnega poročila za leto 2018
  6. Program dela za leto 2019
  7. Pozdravne besede gostov
  8. Razno

Prosimo za zanesljivo in točno udeležbo vseh članov. Gasilci pridite v svečani uniformi, kdor je nima, pa v delovni obleki.

Vabljeni vsi člani do 18. leta starosti.

Z gasilskim pozdravom                                      Upravni odbor PGD Primskovo
NA POMOČ!                                                           Damjan Smrekar, predsednik