Poveljstvo PGD Primskovo je danes organiziralo društveno vajo, ki jo je spremljal tudi Matjaž Borišek s strani Gasilske zveze Šmartno pri Litiji. Izvedli smo vajo POTRES 2018, ki je predvidevala potres 8. stopnje, ki je na našem območju povsem realen. V okviru vaje smo na teren poslali tri intervencijske ekipe, ki so sodelovale pri reševanju iz ruševin, požaru gospodarskega poslopja in zasutju doline s potokom in evakuacije ljudi, živali in premoženja. Namen akcije je bil preveriti način štabnega vodenja intervencije in usposobljenost komunikacijskih zvez v takšnih situacijah. Vsi smo se strinjali, da je bila vaja uspešna, napake pa bomo seveda z nadaljnjimi vajami odpravili.

Ob zaključku vaje smo preverili tudi delovanje vse opreme, s katero razpolaga naše društvo.

By Gasilec