PGD Primskovo organizira v soboto, 14. julija gasilsko vajo z naslovom POTRES 2018. Vaja bo izvedena ob predvidenem potresu 9. stopnje, kar za Primskovo ni nemogoče. Vabljeni vsi operativni člani, ki počakate doma na poziv, ostali člani pa se nam lahko pridružite malo pred 18. uro ob gasilskem domu.

Vsi, ki imate svoje radijske postaje, jih imejte s seboj.

Da se boste lažje pripravili na vajo, vam v nadaljevanju objavljamo nekaj podrobni za vajo.

NAMEN VAJE

Z vajo želimo obnoviti pridobljeno znanje in v praksi preveriti, kako so usposobljeni naši operativni člani v primeru potresa 8 stopnje. Izvajali bomo predvsem preventivne aktivnosti ogleda in ugotavljanja stanja na terenu in sporočanje v štab vaje o stanju na terenu. Ob tem bomo preverili tudi pokritost z radijskim signalom na našem območju, obvladovanje radijskih postaj v tem primeru in sposobnost jedrnatega komuniciranja in sporočanja s terena:

  • poškodbe ljudi in živali (poškodovani: mrtvi, huje poškodovani lažje poškodovani),
  • poškodbe na objektih, infrastrukturi (zrušitve, požari, plazovi, prevoznost cest, oskrba z električno energijo, delovanje stacionarega in mobilnega telefonskega omrežja…).

Hkrati bomo z vajo preverili usposobljenost in pripravljenost štabnega vodenja n koordiniranja tako obsežne naravne nesreče. V vajo bomo navidezno vključili tudi druge službe zaščite in reševanja (druga gasilska društva, zdravstveno osebje, policijo, reševalci iz ruševin…).

OPERATIVNI DEL :

 OPIS NESREČE

Širše območje Primskovega je zajel potres 8. stopnje. Mnoge zgradbe so porušene, več je poškodovanih, vneli so se številni požari, plaz je zasul dolino in zaprl pot potoku, kjer nizgor živijo prebivalci. Poleg vseh ostalih nesreč. Ravnali se bomo namreč po načelu, da najprej rešujemo življenja in preprečujemo še večjo škodo. Podrobnosti se bodo opredeljevale med potekom vaje iz štaba vaje glede na “animiranost” gasilcev na terenu, ki bodo poročali o stanju.

Opredelitev treh ključnih točk reševanja.

  • Zrušitev stanovanjske hiše ter poškodovani in ujeti v ruševinah.
  • Požar gospodarskega objekta
  • Velik plaz zasuje dolino s Potokom