Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja. Malo je velikih stvari, ki so vredne občudovanja.

Zapisati uvodne besede pri tako velikem dogodku, kot je danes, ne vem, bi skoraj rekel, da je bilo lažje speljati kakšno delovno akcijo. Kajti pridnih in delavnih rok je bilo vseskozi zelo veliko, to sedaj strniti na list papirja, pa se mi zdi skoraj nemogoče.

Pa naj vseeno poskusim. Kot drugemu najmlajšemu gasilskemu društvu v Sloveniji se je naša gasilska pot pričela v letu 2009. Kmalu po nastanku smo se gasilci zavedali, da bo za kakovostno delo potreben prostor, kjer bomo širili naše poslanstvo. In tako je občni zbor leta 2011 potrdil gradnjo novega gasilskega doma.

Zadeve so se odvijale zelo hitro in kaj kmalu smo pričeli z urejanjem vse potrebne dokumentacije in nakupom zemljišča ter tako nestrpno pričakovali tisti dan, ko je 21. 3. 2014 bil na Primskovo pripeljan stroj za izkop našega doma. Dela za tem smo se lotili resno in z veliko vneme, tako smo naš dom do zime zgradili in pokrili. To je vsem članom in članicam društva dalo zagon, da smo stopili skupaj in poprijeli za delo in dokazali, da je ta dom res potreben za naš kraj. Vmes so bili tudi težki trenutki, ampak smo jih skupaj s člani in krajani premagali in kot večkrat med samo gradnjo dokazali, da je v slogi moč.

Večinoma so bila skoraj vsa dela opravljena prostovoljno in brezplačno, tudi dobršen del materialov so bile donacije podjetij od vse povsod, ne samo iz domačega kraja, kajti le s tako mero pomoči smo dosegli naš cilj, naše sanje. Zahvala gre tudi posameznikom, predvsem pa vsem domačinom, ki so nam z donacijami omogočili gradnjo gasilskega doma. Res vsem velika zahvala, da so nam prisluhnili in nam pomagali.

Ne smem pozabiti dejstva, da so med samo gradnjo v društvu nemoteno potekale vse aktivnosti. In tako smo ob pričetku gradnje imeli 70 članov in članic, danes pa nas je 108. V letu 2016 smo prevzeli še kulturno-športno dejavnost, kjer se medgeneracijsko povezujemo, združujemo in družimo. Postali smo ne le gasilski tovariši, temveč tudi zelo dobri prijatelji. Gasilska organizacija je pomemben nosilec nalog, ne le na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ali drugih nesrečah, naša naloga je tudi da ohranimo in razvijamo bogastvo, kulturo in moč naše organizacije, ki smo jo prejeli od prednikov in jo bomo predali na naslednike.

Ta dom nam sedaj omogoča vse to, da bo naša organizacija tudi v bodoče nosilec varnosti krajanov in ponos slovenskega prostovoljstva. Trdno sem prepričan, glede na usposobljenost gasilcev in gasilk našega prostovoljnega društva, da upravičujemo finančno podporo, da zagotavljamo prihodnost gasilstva z usposabljanjem mladih rodov gasilk in gasilcev ter zagotavljamo hitro in strokovno pomoč pri reševanju premoženja kot drugih materialnih dobrin krajanov.

Na koncu mi dovolite, da se ob res tako velikem dogodku zahvalim in izrečem hvaležnost za trud, podporo, nesebično in humano delo, finančno in materialno pomoč. Hvala vsem!

Ni bilo lahko, ampak z vami je bilo lažje. Naj ta dom živi in naj se dokaže, da ves ta trud ni bil zaman.

NA POMOČ!

Damjan Smrekar,
predsednik PGD Primskovo