Mladim gasilcem so se uresničile želje

Tako so se naše sanje uresničile. Sanjali smo o samostojnem društvu, sanjali smo o lepih prostorih, kjer bomo imeli na voljo dovolj prostora za vaje, druženje, učenje in igro. Sanjali smo od leta 2008, ko smo prvič nastopili na gasilskem tekmovanju v orientaciji v Štangarskih Poljanah še v okviru PGD Kostrevnica. Sanjali smo o uspehih, sanjali o bodočih naših mlajših gasilcih, vabili v svoje vrste svoje vrstnike. Pri nas so našli igro, veselje, druženje in učenje, pridobivali gasilska znanja, z nami vred sanjali.

Pridno pomagamo našim starejšim članom pri različnih delih, veselici, Florjanovi maši in jih bodrimo na tekmovanjih. Prav tako kot oni hodijo na naša tekmovanja in nas bodrijo in ob neuspehu ponudijo ramo za tolažbo, nežen stisk rok, razumevanje in spodbudne besede. Veže nas posebna življenjska nit, ki se stke le ob sobivanju mladih in starejših. Budno spremljamo dogajanja v društvu, sledimo svojim starejšim gasilskim članom, od njih črpamo znanje in človečnost, saj se mladi gasilci zavedamo, da človek potrebuje pomoč ob vseh slabih trenutkih, s katerimi postreže življenje.

Zavedamo se, da nismo osvojili še vsega, včasih nas premaga skušnjava. Tudi na tekmovanjih so bile solze sreče in solze žalosti, včasih tudi po pravici povedano kanček nevoščljivosti ob uspehu kakšne druge ekipe. Vendar smo vse slabe trenutke hitro pozabili in še naprej sanjali o uspehih, sanjali sanje in imeli pogum, da smo jim sledili.

In uspehi so začeli prihajati. Na tekmovanjih smo osvajali prva, druga, tretja mesta, se množično udeleževali vseh tekmovanj, vadili, se družili in tkali tisto posebno vez, ki smo jo s pridom uporabili na vseh tekmovanjih. S svojim delom dokazujemo, da smo na pravi poti. V gasilskem društvu najdemo veliko več kot le pridobivanje znanja ter gasilskih veščin in spretnosti. Tudi vzgoja za moralne vrednote je tisto ključno, za kar se trudimo, da bi otroci dobili pri nas, ne glede na to, ali bodo pozneje v življenju gasilci ali ne.

Ko smo leta 2008 prvič nastopili na občinskem tekmovanju GZ Šmartno v orientaciji, v sklopu desetine Primskovo pod okriljem PGD Kostrevnica, si nihče ni predstavljal, da bomo skozi leta, ki so sledila, dosegali tako odmevne rezultate. In kakor smo omenili, uspehi niso izostali. Osvajali smo tudi prva mesta na občinskih tekmovanjih, bili odlični na regijskih tekmovanjih. Včasih nam je zmanjkal le kanček sreče na poti do državnih tekmovanj. A trdno verjamemo, da tudi ta sledijo ob trdem in vztrajnem delu.

Lahko se pohvalimo tudi z organizacijo občinskega tekmovanja GZ Šmartno v orientaciji, ki je bilo tako odlično organizirano, da so se na Gasilski zvezi Šmartno odločili, da nam zaupajo tudi organizacijo regijskega tekmovanja v orientaciji, ki smo ga prav tako odlično izpeljali. Tudi v prihodnjem letu se nam obetajo organizacije raznih tekmovanj, saj so tudi drugi spoznali, da se naši mladi člani, mentorji in celotno društvo trudimo in s svojim kvalitetnim delom dokazujemo, da smo na pravi poti.

Včasih so ljudje mislili, da gasilci prirejajo samo veselice in skrbijo za red na javnih prireditvah. Danes nas vidijo kot ljudi s plemenitim namenom, da ob vsakem času, tudi sredi noči, med tednom, ob koncu tedna ali med prazniki prostovoljno in nesebično pomagamo ljudem v stiski. O tem pričajo tudi zahvale in pohvale ljudi in naših sokrajanov. Naši starejši člani nas stalno sprašujejo, če se veselimo novega gasilskega doma. Seveda se ga in to morda še bolj kot vsi ostali. Najbolj nas je pritegnil prostor, v katerem imajo starejši člani svojo zaščitno opremo. Poznamo vsako čelado, vemo, kje se skrivajo brentače, kako se vklopi radijska postaja, kje je shranjena posebna gasilska oprema …

Najbolj pa se veselimo dvorane. V njej smo svobodni, razposajeni in družabni. Omogoča nam dovolj prostora za vadbo, saj nam vremenske razmere niso vedno najbolj naklonjene. In kar je najpomembneje, naše vaje ne odpadejo, če je na primer dež ali je zunaj bolj hladno. V starih prostorih nismo imeli pogojev za vadbo, saj so bili majhni, utesnjeni in nezračni. Zato pa smo skupaj sanjali. In sanje so se uresničile.

Zavedati se moramo, da bodo morali ravno ti mladi, ki so sanjali in še vedno sanjajo, nekoč prevzeti vodenje društva in ponovno skrbeti, da bo naš novi domek v ponos  še mnogim generacijam za nami. Tako je prioritetna naloga mladinske komisije pridobivanje novih in novih članov. Še vedno pa poskušamo skrbeti, da vsa tekmovanja le niso zgolj in samo tekmovanja, temveč tudi druženje in zabava.

Delo z mladimi je zelo lepo in hvaležno delo, ampak tudi zelo zahtevno. Brez mentorjev, ki morajo v času raznih tekmovanj žrtvovati še kaj več kot samo prosti čas, verjetno ne bi bilo tako velikih uspehov na tekmovanjih. Nov gasilski dom pa nam daje še en nov navdih za še boljše delo z mladimi.

Božidar Zupančič, član mladinske komisije  in
Alojzij Smrekar, predsednik komisije za delo z mladimi

Bookmark the permalink.

Comments are closed.