Zlati donator: Gasilska zveza Šmartno pri Litiji

Gasilska zveza Šmartno pri Litiji (GZ Šmartno) je bila ustanovljena 23. 3. 2003 in je med mlajšimi v Sloveniji. Pred tem so bila prostovoljna gasilska društva (PGD) člani GZ Litija. Ker so se leta 2002 občani na območju sedanje Občine Šmartno pri Litiji na referendumu odločili, da ustanovijo svojo občino, smo se leta 2003 v isti želji tudi mi odločili za ustanovitev svoje gasilske zveze ter tako pričeli postopek razdružitve.

Na Občnem zboru GZ Litija, ki je potekal na Vačah, je bila soglasno ustanovljena GZ Šmartno. Kljub temu da sta obe gasilski zvezi vsaka na svojem območju nadaljevali svoje delo, pa sodelovanje gasilcev obeh gasilskih zvez na vseh področjih ostaja zelo dobro. GZ Šmartno je članica Regije Ljubljana III in članica GZS.

Ob ustanovitvi leta 2003 je bilo v GZ Šmartno pri Litiji vključenih 8 prostovoljnih gasilskih društev (PGD), leta 2009 pa je z razdružitvijo nastalo novo PGD, ki je v letu 2010 pridobilo pravnomočne članske pravice. V GZ Šmartno pri Litiji sedaj deluje 9 PGD, od tega jih je 8 I. kategorije ter eno – osrednje PGD III. kategorije:

–       PGD Jablanica, I. kategorija
–       PGD Javorje, I. kategorija
–       PGD Kostrevnica, I. kategorija
–       PGD Liberga, I. kategorija
–       PGD Primskovo, I. kategorija
–       PGD Šmartno pri Litiji, III. kategorija
–       PGD Štangarske Poljane, I. kategorija
–       PGD Vintarjevec, I. kategorija
–       PGD Zavrstnik, I. kategorija

PGD delujejo na območju Občine Šmartno pri Litiji, ki obsega 94,9 km2 in so opremljena glede na trenutno veljavno kategorizacijo društev. Z Občino Šmartno pri Litiji imajo vsa PGD sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.

V GZ Šmartno poleg upravnega odbora in poveljstva od vsega začetka zelo uspešno deluje komisija za delo z mladimi gasilci, saj se zavedamo, da bomo le tako poskrbeli, da gasilstvo v naši občini ne bo nikoli prenehalo delovati.

V GZ Šmartno je v 9 prostovoljnih gasilskih društvih (PGD) skupno včlanjenih 1.124 gasilcev, od tega:

–       114 pionirjev,
–       129 mladincev,
–       47 gasilcev pripravnikov,
–       86 rezervnih operativnih gasilcev,
–       126 veteranov,
–       269 članov gasilske organizacije,
–       115 podpornih članov in
–       238 operativnih gasilcev, ki imajo dosežene naslednje čine:
–      4 višji gasilski častniki II. stopnje,
–      11 gasilskih častnikov II. stopnje,
–      6 gasilskih častnikov I. stopnje,
–      5 gasilskih častnikov,
–      8 nižjih gasilskih častnikov II. stopnje,
–     16 nižjih gasilskih častnikov I. stopnje,
–      15 nižjih gasilskih častnikov,
–      22 višjih gasilcev I. stopnje,
–      57 višjih gasilcev,
–      25 gasilcev II. stopnje,
–      35 gasilcev I. stopnje,
–      34 gasilcev.

Operativni gasilci se usposabljajo na tečajih, ki jih organizira GZ Šmartno, prav tako se udeležujejo tečajev in usposabljanj na nivoju Regije Ljubljana III kakor tudi na nivoju GZS (tečaji v ICZR Ig, Sežana, Pekre). GZ Šmartno v okviru svojega delovanja zagotavlja, da so vsi operativni gasilci zavarovani za primer poškodbe pri delu ter da redno opravljajo zdravstvene preglede. Poleg tečajev za izurjenost gasilcev skrbimo tudi z organizacijo gasilskih tekmovanj, na nekaterih ekipe dosegajo zelo dobre rezultate tudi na državnem nivoju, kar pomeni, da so zelo dobro izurjeni. Že nekaj let organiziramo tudi tekmovanje v spajanju sesalnega voda in marca letos smo bili gostitelj finalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda za pokal GZS.

Glede na kategorizacijo društva imajo vsa PGD zagotovljeno ustrezno število zaščitne opreme, gasilska vozila ter drugo potrebno opremo.

Trenutno v GZ Šmartno razpolagamo z naslednjimi vozili:

–       1 vozilo PV-1
–       1 vozilo GV-1 (v fazi menjave za GVC 16/25)
–       4 vozila GVM-1
–       3 vozila GVV-1
–       3 vozila GVGP-1
–       1 vozilo GVC 16/25
–       1 vozilo GVC 16/50

Poveljstvo GZ Šmartno tesno sodeluje z mladinsko komisijo predvsem na tekmovalnem področju, operativni gasilci se z veseljem udeležujejo različnih aktivnosti, kjer mladim gasilcem predstavljajo opremo in tehniko, ki se uporablja pri našem plemenitem delu. V GZ Šmartno se še kako dobro zavedamo, da moramo skrbeti za prihodnost gasilstva in da bomo to dosegli le s trdim delom z gasilsko mladino in z nenehnim pridobivanjem in usposabljanjem mladih, ki bodo neustrašno prevzemali delo gasilcev.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.