Seznam donatorjev ob gradnji novega gasilskega doma

Seznam donatorjev, ki so tako ali drugače v veliki meri pripomogli pri gradnji novega gasilskega doma na Primskovem. Zapisani so po abecednem vrstnem redu priimkov oziroma imen podjetij.

– Matej Adamlje, Ježce

– Marjan Adamlje, Pusti Javor

– Agrograd, d.o.o.,  Ivančna Gorica

– Saša Debevec in Aleksander Sofronievski, Zagrič

– Branka Miklavčič in Andrej Črček, Dolnji Vrh

– Angelca Černe in Ante Jolič, Litija

– Marko Antončič, Veliki Gaber

– Gregor Antončič, Dob

– Avtoprevozništvo Alojz Miklavčič, s.p., Selo pri Radohovi vasi

– Avtotransport Kovačič, d.o.o., Trebnje

– Sonja in Jaka Babnik, Ljubljana

– Stanislav Bajc, Poljane

– Stanislav Bajec, Poljane

– Balant – GIT, d.o.o., Šentvid pri Stični

– Dennis Baltić, Poljane

– Emina Baltić, Poljane

– družina Baltić, Gradišče

– Barica in Željko Banjac, Gradišče

– Tatjana Baudaž, Stara Gora

– Franci in Silva Berce, Ljubljana

– Irena Berčon, Temenica

– Tanja in Darko Berdajs, Temenica

– Božo Berdajs, Ježni Vrh

– Tina in Rok Berdajs, Obla Gorica

– Alenka Berdajs, Obla Gorica

– Marko Berdajs, Obla Gorica

– Zvone in Jelka Berdajs, Obla Gorica

– Katarina in Stane Berdajs, Obla Gorica

– Nataša Besednjak, Gornji Vrh

– Stevo Biogaj, Gornji Vrh

– Ljudmila in Zvonko Bizovičar, Ljubljana

– Slavi in Drago Borišek, Mihelca

– Mirko Bosančič, Mišji Dol

– Marija Bouhan, Medvode

– Franci Bregar, Gornji vrh

– Nada Bregar, Gornji Vrh

– Jaka Bregar, Sevno

– Luka Bregar, Sevno

– Marjeta Bregar, Sevno

– Rudolf in Vida Bregar, Sevno

– Rudi Bregar, Sevno

– Lojze in Nadja Bregar, Novo Mesto

– Franc Bregar, Šmarje Sap

– Drago Bregar, Žubina

– Brigita Golob in Grega Čebular, Gradišče

– Majda Brunšek, Žubina

– Fani Bučar, Mihelca

– Boris Bunc, Kamnik

– Janez Ceglar, Mihelca

– Dragica Cej Anžur, Mihelca

– Cementni izdelki, Anton Rojec, s.p., Ivančna Gorica

– Mišo in Marija Centa Tišler, Dolnji Vrh

– Cilka Čarman, Litija

– Nada Čebular, Šentvid pri Stični

– Jože Černe, Ježni vrh

– Jože in Marinka Černe, Mihelca

– Božidar in Ema  Černe, Sevno

– Lučka in Lado Černuta, Ljubljana

– Lojze Čopar, Velika Kostrevnica

– Branka  Čož, Šentvid pri Stični

– Andrej in Darko Črček, Dolnji Vrh

– Jože Črček, Primskovo

– Sašo Črček, Primskovo

– Nuša Črček, Stara Gora

– Janez Črček, Velki Gaber

– Janez Črček, Veliki Gaber

– Friderik Dacar, Šmartno pri Litiji

– Brigita Dežman, Dol pri Ljubljani

– Nadalino Dorčič, Dolnji Vrh

– Janez in Rezka Dragar, Razbore

– Ana Drnovšek, Dolnji Vrh

– EL-KO, Korelc Jože, s.p., Mačji dol

– EL-KOM, Elektroinštalacije Jože Korelc, s.p., Mačji dol

– Ivan Erčulj, Grosuplje

– France Erjavec, Ivančna Gorica

– Jasmina Erjavec, Gradišče

– Janez Fajfar, Škofja Loka

– Majda in Stanislav Femc, Gradišče

– Viktor Femec, Šentvid pri Stični

– Ivanka Femec, Sevno

– Stane Ferdin, Stara Gora

– Rudi in Mojca Fink, Sevno

– Ivica Furdi, Zagrič

– Stane Gabrijel, Sevno

– Goran Gavranič, Gradišče

– Jure Gliha, Veliki Gaber

– Anton Gliha, Gornji Vrh

– Rajko Gliha, Sevno

– Slavko Golob, Dolnji Vrh

– Tatjana Golob, Dolnji Vrh

– Rok Golob, Dolnji Vrh

– Ciril Golob, Gradišče

– Ivanka Golob, Gradišče

– Marko Golob, Ljubljana

– Anton Golob, Ljubljana

– Slavko Golob, Primskovo

– Lana Golob, Primskovo

– Nik Golob, Primskovo

– Franc  Golob, Primskovo

– Martin Golobič, Bratnice

– Jože Gorišek, Gradišče

– Bogdan Gorišek, Mišji Dol

– Jože in Vida Gorišek, Mengeš

– Vera Gorjan, Gradišče

– Alojz Gorjanc, Velika Loka

– Jože Gorjanec, Šentlovrenc

– Bojan Grabnar, Radohova vas

– Gradbena dejavnost SKOK, Zijad Keserović, s.p., Grosuplje

– Franci Grčman, Sevno

– Boštjan Grden, Martinja vas

– Oto in Hilda Grebenc, Ljubljana

– Darja Gros, Sevno

– Lidija Habič, Ljubljana

– Jože Hauptman, Gradišče

– Herz, d.d., Šmartno pri Litiji

– Marija Hočevar, Ljubljana

– Tadej Hribar, Breg pri Temenici

– Jože Hribljan, Zagrič

– Marta Hrovat, Novo mesto

– Ivanka Ihan, Dolnji Vrh

– Instrebenz plini, d.o.o., Celje

– Milan Izlakar, Šmartno pri Litiji

– Stane in Magdalena Jagodic, Visoko

– Hana Jaklič, Ivančna Gorica

– Jernej Jančič, Zagrič

– Mirko Janežič, Gradišče

– Andrej Janežič, Mačji Dol

– Janežičevi, Gradišče

– Janez in Anica Jeras, Dolga njiva

– Dejan Jere, Razbore

– Nejc Jere, Razbore

– Simon Jere, Razbore

– Toni Jere, Razbore

– Mojca Jerko, Litija

– Vanda in Branko Jerkovič, Sevno

– Mitja Jesenšek, Mala Kostrevnica

– Radovan in Alojzija Jovišič, Dolnji Vrh

– Jože in Francka Klemenčič, Kamni Vrh

– Jože Praznik, Radohova vas

– Kamles, Perpar Stanko, s.p., Šentvid pri Stični

– Tone Kastelec, Temenica

– Boštjan Kastelic, Hrastov Dol

– Eva Kavčič, Sevno

– Jože Kepa, Ježce

– Stane Kirm, Gabrovka

– Peter Klemenčič, Breg pri Temenici

– Marija Klemenčič, Gradišče

– Marko Klemenčič, Kamni Vrh

– Nina Klemenčič, Kamni Vrh

– Miha Klemenčič, Zagrič

– Anže Kokalj, Dolnji Vrh

– Janez in Vera Koleša, Sevno

– Konto +, d.o.o., Ljubljana

– Mojca Koprivnikar, Gradišče pri Litiji

– Marko in Tatjana Kordiš, Gornji Vrh

– Lado Kotar, Veliki Gaber

– Rudi in Jožica Kovačič, Ljubljana

– Nuša Kovačič, Gradišče

– Sara Kovačič, Gradišče

– Zala Kovačič, Gradišče

– Klemen Kovačič, Gabrovka

– Anica Kovačič, Sevno

– Lado in Lojzka Kovačič, Škofljica

– Andraž Kovačič, Velika Loka

– Petra Kovačič Pancar, Sevno

– Miloš in Julija Kovič, Dolnji Vrh

– Peter Kozlevčar, Mihelca

– Mirko in Dušanka Kraševec, Sevno

– Božidar Kraševec, Sevno

– Breda Kroflič, Ljubljana

– Janez Kuhel, Obla Gorica

– Jože Kuhel, Obla Gorica

– Lidija Kuhel, Obla Gorica

– Marko Kuhel, Obla Gorica

– Nina Kuhel, Obla Gorica

– Špela Kuhel, Obla Gorica

– Milan Kump, Stara Gora

– Ljudmila Lakner, Grosuplje

– Zdravka Levič, Gradišče

– Livar, d. d., Ivančna Gorica

– Stanislav Lokajnar, Mihelca

– Blaž Lokar, Poljane

– Damjan Lokar, Poljane

– Ivan in Pavla Lokar, Poljane

– Maja Lokar, Poljane

– Simona Lokar, Poljane

– Lovska družina Šmartno pri Litiji

– Bojan in Tatjana Lukavečki, Grosuplje

– Milan in Marija Maček, Gornji Vrh

– Peter in Fani Maček, Škofljica

– Tone Makoter, Šentjurje

– Jasna Malalan, Sevno

– Mitja Mandelj, Gradišče

– Julijana Marini, Sevno

– Marjan Hribar in Roteja Mihelič, Dolnji Vrh

– Srečko Markelj, Sevno

– Anton Markelj, Veliki Gaber

– Andrej Markovič, Gradišče

– Bojana Markovič, Gradišče

– Boštjan Markovič, Gradišče

– Matej Markovič, Gradišče

– Sebastjan Markovič, Gradišče

– Tone in Alojzija  Medved, Dolnji Vrh

– Lojze in Stanka Medved, Dolnji Vrh

– Karel in Emilija Medved, Sevno

– Alojz Medved, Šentvid pri Stični

– Tadej Medved, Šentvid pri Stični

– Janez Meglič, Zagrič

– Anton in Stanislava Mele, Sevno

– Franc Merzel, Novo Mesto

– Bogomir Miklavčič, Gradišče

– Elizabeta Miklavčič, Gradišče

– Jaka Miklavčič, Gradišče

– Mirko in Dragi Miklavčič, Gradišče

– Simeona Miklavčič, Gradišče

– Jože Miklavčič, Gradišče

– Vesna Miklavčič, Gradišče

– Janko Miklavčič, Gradišče

– Rudi Miklavčič, Mišji dol

– Anja Miklič, Vinji Vrh

– Branislav Borič in Mirjana Antonič, Stara Gora

– Marjan Močnik, Vinji Vrh

– Ivan Motnikar, Veliki Gaber

– Dušan Može, Trebnje

– Franc Možina, Šmartno pri Litiji

– Vinko Mrzel, Razbore

– Gregor Muhič, Gradišče

– Marjan Mulh, Bratnice

– Zvone Mulh, Gradišče

– Anton Mulh, Razbore

– Jakob Murnc, Javorje

– Alojz Nose, Veliki Gaber

– Zdravko Obreza, Šmartno pri Litiji

– Miroslav Okičič, Sevno

– Damjan Omahen, Ljubljana

– Marinka Ostanek, Šentlovrenc

– Jože Oven, Gradišče

– Janez Oven, Martinja vas

– Marko Oven, Šentlovrenc

– Tomo Oven, Ljubljana

– Janez Oven, Zagrič

– Rudi Ovnik, Gradišče

– Paan-Paan, d.o.o., Moravče pri Gabrovki

– Natalija Pancar, Poljane

– Nejc Pancar, Poljane

– Simona Pancar, Poljane

– Stanislav in Mateja Pancar, Poljane

– Drago Pancar, Poljane

– Marko Pancar, Sevno

– Marko in Darinka Paternoster, Gornji Vrh

– Jože in Jana Pavlin, Šmartno pri Litiji

– Lojze Pevec, Lupinica

– PGD Gabrovka

– PGD Kostrevnica

– PGD Nova Štifta

– PGD Sobrače

– PGD Šmartno pri Litiji

– PGD Veliki Gaber

– PGD Vintarjevec

– PGD Zavrstnik

– Franci Pirc, Ljubljana

– Vinko Pišek, Mihelca

– Avguštin Piškur, Žubina

– Mirko in Martina Plaznik, Litija

– Boža Plut, Gradišče

– Aleksander Plut Bičanič, Gradišče

– Jože in Darja Poglajen, Mihelca

– Milka Poglajen, Mihelca

– Alojz Poglajen, Velika Kostrevnica

– Janez Polak, Gornji Vrh

– Marjeta Poznajelšek, Cerklje na Gorenjskem

– Brane Praznik, Mačji dol

– Ludvik Praznik, Primskovo

– Ludvik Praznik ml., Primskovo

– Predilnica Litija, d.o.o., Litija

– Marko Prijatelj, Ljubljana

– Bernard Primožič, Mišji dol

– Stane Primožič, Mišji dol

– Sreten in Marija Radivojčević, Gradišče

– Bojan Radževič, Mišji dol

– Dejan Radževič, Mišji Dol

– Matjaž Rojc, Dolnji Vrh

– Lagoja, d.o.o., Mengeš

– Matej Rovanšek, Šentvid pri Stični

– Drago in Slavka Rozina, Dolnji Vrh

– Gregor Rozina, Dolnji Vrh

– Matija Rozina, Dolnji Vrh

– Jože Rozina, Sevno

– Lojzka Rozina, Sevno

– Sonja  Selan, Dolnje Prapreče

– Jernej Selan, Dolnji Vrh

– Neža Selan, Dolnji Vrh

– Janko in Tatjana Selan, Dolnji Vrh

– Domen Selan, Gradišče

– Izidor Selan, Stara Gora

– Helena Selan, Mišji Dol

– Andrej Selan, Mišji dol

– Lucija Selan, Mišji dol

– Primož Selan, Mišji dol

– Rajko in Slavka Selan, Mišji Dol

– Tone Selan, Stara Gora

– Janez Selan, Stara Gora

– Marija Selan, Stara Gora

– Minka Selan, Šentvid pri stični

– Jože Semprimožnik, Obla Gorica

– Alexander Simič, Mišji dol

– Glorija Simič, Mišji dol

– Oliver Simič, Mišji dol

– Sitotisk Zdenko Praznik, Mačji Dol

– Marija Skubic, Grosuplje

– Ciril in Marta Slak, Dolnji Vrh

– Alojz Slapničar, Razbore

– Slikopleskarstvo Pirc, d.o.o., Domžale

– Boštjan Smole, Temenica

– Tone Smole, Primskovo

– Marko Smole, Žubina

– Darja Smolej, Kresnice

– Marija  Smolej, Kresnice

– Alojzij Smrekar, Gradišče

– Benjamin Smrekar, Gradišče

– Jure Smrekar, Gradišče

– Sonja  Smrekar, Gradišče

– Tanja Smrekar, Gradišče

– Žiga Smrekar, Gradišče

– Damjan Smrekar, Gradišče

– Milena Smrekar, Gradišče

– Stane Smrekar, Gradišče

– Tia Smrekar, Gradišče

– Urška Smrekar, Gradišče

– Marjutka Stafford, Sevno

– Alojz Svenšek, Vinji Vrh

– Munib Šabanagić, Zagrič

– Angela Šepec, Primskovo

– Božo in Andja Šerbedžić, Sevno

– Stanislav Šiška, Stara Gora

– Roman Šivavec, Mišji dol

– Andreja Škerjanc, Škofja Loka

– Marko Šlajpah, Šentlovrenc

– Niko Špendal, Šentlovrenc

– Polde Štepec, Šentlovrenc

– Mimi in Franc Štepec, Žubina

– Marija Štrucl, Ljubljana

– Jožica in Stane Šubelj, Mišji Dol

– Martin Šubelj, Mišji dol

– Zala Šubelj, Mišji dol

– Andrej in Dragica Tavčar, Obla Gorica

– Zlatko Tesner, Dolnji Vrh

– Robert Rozina in Tina Mandelj, Sevno

– Janez Zemljarič in Tina Tomlje, Gradišče

– Aleš Tomažič, Velika Kostrevnica

– Veronika Tomažin, Gabrovka

– Martina Tomšič, Stara Gora

– Nada Učakar Hostner, Dolnji Vrh

– Aleš Us, Mihelca

– Vinko in Angelca Vavtar, Mihelca

– Bojan Vavtar, Obla Gorica

– Alojzija Vavtar, Vinji Vrh

– Dušan Vavtar, Vinji vrh

– Stane Verbič, Stara Gora

– Karmen Vidgaj, Gradišče

– Robert Vidgaj, Gradišče

– Teja Vidgaj, Gradišče

– Tjaša Vidgaj, Gradišče

– David Vidgaj, Poljane

– Matjaž in Janja Vidgaj, Poljane

– Karin Vidgaj, Poljane

– Marinka in Ivan Vidgaj, Poljane

– Žan Vidgaj, Poljane

– Andrej Vidgaj, Sevno

– Marija Vidgaj, Sevno

– Janko Vidgaj, Sevno

– Janez Vidgaj, Zagrič

– Janez in Marija Vidgaj, Zagrič

– Anton Vidic, Ježce

– Lojze in Marija Virant, Mišji Dol

– Ivan Vocovnik, Temenica

– Julia in Klemen Vodnjov, Zagrič

– Dušan Voje, Tlaka

– Zdravko Vrečar, Sevno

– Alojz Zadel, Mišji dol

– Miha Zadel, Mišji dol

– Milan Zadražnik, Gradišče

– Sandi Zadražnik, Gradišče

– Vinko Zadražnik, Ježni Vrh

– Jože Zadražnik, Primskovo

– Jože Zadražnik, Vinji vrh

– Martin Zadražnik, Vinji Vrh

– Tomaž Zajc, Primskovo

– družina Zaman, Krka

– Anica Zidar, Stranje pri Velikem Gabru

– Božidar Zupančič, Gornji Vrh

– Katja Zupančič, Gradišče

– Klavdija Zupančič, Gradišče

– Metod Zupančič, Gradišče

– Špela Zupančič, Gradišče

– Tadeja Zupančič, Gradišče

– Boštjan Zupančič, Mišji dol

– Rozi Zupančič, Mišji dol

– Jože Zupančič, Razbore

– Franc Zupančič, Veliki Videm

– Jože Zupančič, Vinji Vrh

– Sanja Žapčić, Kamni Vrh

– Luka Žapčić Klemenčič, Kamni Vrh

– Žan Žapčić Klemenčič, Kamni Vrh

– Mirko Žefran, Veliki Gaber

– Zdravko Železnik, Zagrič

– Brane Žnidaršič, Razbore

– Milka Žnidaršič, Žubina

– Nataša Petrič

– Anton Renko

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.