Poročilo Damjana Smrekarja, predsednika PGD Primskovo

Damjan Smrekar, predsednik PGD Primskovo

Spoštovane gasilke in  gasilci, dragi prijatelji in cenjeni gostje!

Dovolite, da se skupaj spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali delovanje PGD Primskovo v letu 2016. Lahko rečem, da so bili naši cilji, ki smo si jih zadali na lanskoletnem občnem zboru več kot preseženi. Dva presežka sta nam še posebej v ponos, prvi je ta dvorana, ki smo jo tako zelo čakali, drugi pa nakup rabljenega vozila GVM-1, ki nam bo služil za prevoz moštva.

Pa začnimo lepo po vrsti. V letu 2016 smo medse sprejeli 5 novih članic in članov. Tako nas je bilo ob koncu leta 99 članov. Upravni odbor se je sestal na 8. rednih sejah. Poleg upravnega odbora v društvu deluje kar nekaj  odborov, ki uspešno zastopajo vsak svoje področje in boste o njihovem delu tudi slišali v poročilih. Društvo je imelo štiri društvene in eno meddruštveno vajo in pa eno intervencijo.

Prva dva meseca smo se udeležili vseh občnih zborov, kamor smo bili povabljeni. V aprilu smo ustanovili odbor za kulturo in šport. Od takrat dalje nam odbor pomaga pri vseh prireditvah in drugih aktivnostih. Nekaj članov se je udeležilo streljanja z vojaško puško v organizaciji Slovenske vojske oziroma GZS. Prvega maja smo izvedli že tradicionalno kresovanje, ki je bilo pri gasilskem domu. Tudi tokrat nismo pozabili na našo mladino, ki je imela svoj ogenj in svoje popečene dobrote. V mesecu maju je bilo na Primskovem tudi srečanje gasilcev v počastitev svetega Florjana. Prav tako  smo se udeležili tudi svete maše v GZ Šmartno, udeležili pa smo se tudi drugih slovesnosti tako v naši zvezi kot tudi drugje.

Izvedena je bila tudi primopredaja premoženja KŠD Prinskau gasilskemu društvu. V juniju se je pet mladih članov udeležilo tabora v GZ. Julija je bil izveden enodnevni tabor na Lazah, ki so ga pripravili mentorji mladine. V času počitnic smo izpeljali tudi tridnevni popoldanski ŽIV- ŽAV za naše najmlajše. Avgusta smo pripravili tradicionalno veselico. V začetku septembra sta na skupno pot stopila Jernej in Neža Selan, člani smo za ta veseli dogodek pri Jerneju postavili mlaj in na Kopačiji pripravili špalir.  Ob začetku šolskega leta smo na avtobusni postaji in pred šolo na Primskovem opozarjali voznike, da so otroci ponovno vračajo v šolske klopi.

Članom A, ki so sedaj že uigrana druščina in se redno udeležujejo tekmovanj, so se pridružile tudi članice, ki so se udeležile občinskega tekmovanja v Veliki Štangi in osvojile tretje mesto. Od takrat je motivacija zelo velika, zato so članice stopile skupaj in začele vaditi vajo SSV in tako v oktobru skupaj s člani udeležile tekmovanja v Šmartnem in osvojile odlično peto mesto.

Meseca oktobra, ko je mesec požarne varnosti, smo izvedli dan odprtih vrat, na katerem smo krajanom ponudili pregled gasilnih aparatov, g. Janko Zaman pa je prikazal, kaj narediti, da ne pride do maščobne eksplozije. Za otroke podružnične šole Primskovo in vrtec Sovice smo razkazali našo opremo in otrokom dovolili, da nekatere stvari preizkusijo, kar je bilo nepozabno.

Novembra smo sodelovali na Levstikovem pohodu. 18. november je bil za društvo poseben dan, saj smo pripeljali kombi GVM-1, ki nam bo služil za prevoz moštva. Že v slabem mesecu se nam je izkazalo, kako nam pride prav, ko smo imeli intervencijo v Preski. Zadnji mesec leta pa nas je kot vsako leto čakal obisk s koledarji pri naših sovaščanih, ki nas vsako leto lepo sprejmejo in nam s svojo pomočjo vedno znova dajejo nov zagon in potrditev, da smo v teh krajih potrebni in da delamo dobro. Sredi decembra je v gasilskem domu mladino obiskal tudi dedek Mraz.

Zadnji dan v letu smo imeli družabno srečanje tako z mladino kot z ostalimi. Skozi celo leto smo imeli zadnje nedelje v mesecu kratke mesečne sestanke z vsemi člani društva. Za mladino se je doma izdelalo nekaj orodij, nekaj opreme pa se je tudi kupilo. Rad bi se zahvalil mladini in mentorjem, ker skozi celo leto pridno vadijo in se udeležujejo tekmovanj, njihovi rezultati so nam v velik ponos. Zato le pridno vadite še naprej in tudi rezultati ne bodo izostali.

Prav tako pa je skozi celo leto potekala gradnja, ki je skozi moje poročilo nisem omenjal, »ker bi bil zelo dolg« vam jo bo pa v nadaljevanju predstavil gradbeni odbor.

Želim si, da gasilstvo na Primskovem še naprej tako živi in skupaj z vsemi vami ostane to, kar je. Verjamem v to, saj zagnanost, tako naših najmlajših kot najstarejših, pripomore k uresničevanju naših ciljev.  Hvala vsem in vsakemu posebej za pomoč, prosti čas in znanje, ki ga prenašate drug na drugega, predvsem pa za to, da bi se ob letu spet srečali polni energije, idej in pripravljenost.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD Primskovo,
Damjan Smrekar

4. februar 2017

Bookmark the permalink.

Comments are closed.