Za nami je uspešen letni občni zbor PGD Primskovo

Nagovor Damjana Smrekarja, predsednika PGD Primskovo

V soboto, 4. februarja 2017 smo se članice in člani zbrali na rednem letnem občnem zboru, na katerem smo pregledali delo v letu 2016 in sprejeli programe dela v letu 2017. Kot gostje so se zbora udeležili tudi podžupan občine Šmartno pri Litiji, predstavnik GZ Šmartno pri Litiji in gasilci iz sosednjih gasilskih društev.

Občni zbor v novi dvorani gasilskega doma

Sprejeli smo vsa poročila o delu v lanskem letu: poročila predsednika, poveljnika, komisije za delo z mladino, komisije za delo z veterani, gradbenega odbora, odbora za kulturo in šport, disciplinske komisije in nadzornega odbora. Sprejeli smo tudi zaključni račun o finančnem poslovanju.

Podelitev priznanj o napredovanjih

Na seji smo sprejeli tudi program dela za leto 2017 ter finančni načrt. Izvolili smo delegata za občni zbor Gasilske zveze Šmartno pri Litiji ob koncu pa sta predsednik in poveljnik podelila tudi priznanja za 10-letno delo v gasilstvu in 10-letno delov  operativni gasilski dejavnosti, potrdila o napredovanju članic in članov ter diplome o opravljenih gasilskih specialnostih v letu 2016.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.