Sestava organov PGD Primskovo

UPRAVNI ODBOR PGD PRIMSKOVO

Naloge organov PGD Primskovo…

predsednik
– Damjan Smrekar, damjan.smrekar@pgd-primskovo.si

podpredsednik
– Janko Vidgaj, janko.vidgaj@pgd-primskovo.si

tajnik
– Rudi Bregar, rudi.bregar@pgd-primskovo.si

blagajničarka
– Petra Kovačič Pancar, petra.pancar@pgd-primskovo.si

člani upravnega odbora
– Jernej Selan, jernej.selan@pgd-primskovo.si
– Janko Vidgaj, janko.vidgaj@pgd-primskovo.si
– Bogomir Miklavčič, bogomir.miklavcic@pgd-primskovo.si
– Rudi Bregar, rudi.bregar@pgd-primskovo.si
– Franc Bregar, franc.bregar@pgd-primskovo.si
– Petra Kovačič Pancar, petra.pancar@pgd-primskovo.si
– Natalija Pancar, natalija.pancar@pgd-primskovo.si
– Andrej Vidgaj, andrej.vidgaj@pgd-primskovo.si

NADZORNI ODBOR PGD PRIMSKOVO

Ciril Golob, predsednik, ciril.golob@pgd-primskovo.si
Metod Zupančič, član, metod.zupancic@pgd-primskovo.si
Jože Miklavčič, član, joze.miklavcic@pgd-primskovo.si

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD PRIMSKOVO

Bogomir Miklavčič, predsednik, bogomir.miklavcic@pgd-primskovo.si
Marjeta Bregar, članica
Franc Bregar, član
Zdravko Železnik, namestnik člana
Janez Kuhel, namestnik člana

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI

Naloge komisije…

Andrej Vidgaj, predsednik, andrej.vidgaj@pgd-primskovo.si
Natalija Pancar, članica
Dejan Jere, član
Jure Smrekar, član
Sara Kovačič,  članica
Špela Zupančič, članica

KOMISIJA ZA DELO S STAREJŠIMI GASILKAMI IN GASILCI

Komisija je bila z dnem 3. februarja 2018 razrešena in do izvolitve nove komisije opravlja le tekoče posle.

Naloge komisije…

Franc Bregar, predsednik, franc.bregar@pgd-primskovo.si
Nada Bregar, članica
Rudi Miklavčič, član

GRADBENI ODBOR PGD PRIMSKOVO

Odbor je bil z dnem 3. februarja 2018 dokončno razrešen, ker je opravil svoje delo.

Naloge odbora…

ODBOR ZA KULTURO IN ŠPORT

Naloge odbora…

– Urška Smrekar, predsednica
– Marjeta Bregar, članica
– Sanja Žapčić, članica
– Špela Zupančič, članica
– Natalija Pancar, članica.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.