Gradnja gasilskega doma

IMG_0591Takoj po novem letu je gradbeni odbor pripravil izobraževanje za člane, ki so pričeli z zbiranjem podatkov o pomoči ljudi na terenu. Od 10. januarja dalje je blizu 20 članov in članic PGD Primskovo na terenu obiskovalo domačine in druge prebivalce ter zbiralo denar in material, mnogi pa so obljubili pomoč v delu ali hrani.

Zbranega je bilo ogromno lesa, ki je presegalo potrebe gradnje gasilskega doma, zato smo višek prodali na trgu in denar porabili za druge materiale. Že v začetku leta smo napovedali, da hočemo in želimo do veselice v avgustu 2014 pripeljati gradnjo do faze, da bo na objektu postavljena streha. To nam je uspelo še pred rokom.

Gradbeni odbor je pripravil dokumentacijo za izvedbo razpisa za izbiro izvajalca gradnje. Razpis je bil izveden in izbran izvajalec Zidograd Stane Smrekar s.p. ter potrjen na upravnem odboru. V letu 2014 se je izkazalo, da manjka še nekaj dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki smo jo tudi zagotovili.

S samo gradnjo smo pričeli 22. marca 2014, ko smo začeli z izkopom terena. Takoj smo nadaljevali z gradbenimi deli, pri čemer gre posebna zahvala članicam in članom PGD Primskovo tako za pomoč pri delu kot pri drugih aktivnostih ob gradnji. Ne smemo pa pozabiti tudi tistih, ki niso člani društva, pa so pomagali z delom, mnogi od njih pa so se v lanskem letu tudi včlanili v naše društvo.

Naj ponovimo, da je objekt po površini meri 10×13 metrov, da so spodnji prostori v celoti iz armiranega betona, v njih pa bodo kurilnica, garderoba za gasilsko opremo s tušema, stranišči in dve garaži za vozila. Gornji del gasilskega doma je pozidan z betonskimi bloki, v celoti pa je objekt tudi potresno varen. V zgornjih prostorih bodo pisarna, stranišči, kuhinja in velika dvorana za sestanke in srečanja.

Do novega leta smo del objekta, ki meji na visoke meje zemlje in skal tudi izolirali, povsem pod zemljo pa smo pred vhodom v zgornje prostore postavili tudi poseben prostor, ki smo ga poimenovali kar kevder. V lanskem letu smo tudi izvedli izkop in položili električni kabel za dovod elektrike za potrebe gasilskega doma.

Ocenjujemo, da smo načrte za leto 2014 presegli, z deli pa bomo nadaljevali v letu 2015. Gradbeni odbor se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem in posameznikom, tako v društvu kot izven njega, za vso materialno in denarno pomoč ter pomoč pri delu. Ob gradnji se je poleg dela razvilo tudi prijetno druženje in pridobivanje novih članov in ocenjujemo, da je tudi gradnja pripomogla k še večjim aktivnostim v našem gasilskem društvu.

Ob koncu naj posebej poudarimo, da za leto 2014 ne bomo podeljevali nobenih priznanj in zahval, zato v poročilu poimensko ne omenjamo nikogar, da ne bi komu naredili krivice. Končno in podrobno poročilo bo izdelano ob zaključku gradnje.

Gradbeni odbor
PGD Primskovo

Bookmark the permalink.

Comments are closed.