Evidentiranje kandidatov za funkcije vseh organov PGD Primskovo

V začetku prihodnjega leta poteče mandat vsem organom PGD Primskovo, zato se je upravni odbor PGD Primskovo na svoji seji v petek, 17. novembra 2017, odločil, da se do 31. decembra 2017 zbirajo predlogi za kandidate organov PGD Primskovo. (moška oblika zapisa velja enakovredno tudi za žensko obliko zapisa spola)

Predlogi kandidatov se oddajo na obrazcu, ki si ga prenesete tu: IZJAVA. Obrazec lahko prevzamete tudi vsako nedeljo dopoldne v prostorih društva.

Oddate ga lahko osebno v prostorih društva ali pošljete na naslov PGD Primskovo, Gradišče 28, 1276 Primskovo. Ne pozabite na datum! Zadnji rok je 31. december 2017.

Predlaganje kandidatov se zbira do 31. decembra 2017 za naslednje funkcije:

  • predsednik PGD Primskovo
  • poveljnik PGD Primskovo
  • člani upravnega odbora PGD Primskovo
  • člani nadzornega odbora PGD Primskovo
  • člani diciplinske komisije PGD Primskovo

Zanimive povezave, ki vam bodo v pomoč:
Statut PGD Primskovo
Sedanja sestava organov PGD Primskovo
Poveljstvo PGD Primskovo

Dodatne informacije in pojasnila dobite, če boste pisali na gasilci@pgd-primskovo.si.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.